Modüller

Anasayfa > Blog

Freedom ERP Modülleri

Freedom ERP içinde hangi modüller var…

Muhasebe Yönetimi : Tekdüzen ve Alternatif Hesap Planlı Genel Muhasebe, Resmi Defterler, Mali Tablo ve Beyannameler, Enflasyon Muhasebesi.

Bordro : Personel bordrosunun hazırlanması, PDKS entegrasyonu.

Sabit Kıymetler : Demirbaş Takibi, Gruplama, Yeniden Değerleme ve Amortisman hesapları.

Çok Dövizli Finans Yönetimi : Cari Hesap, Bakiye Yaşlandırma ve Risk Analizleri, Teminatların Takibi, Çek / Senet ve Kasa.

Nakit Akış : Cari Hesap, Çek / Senet ve Sipariş Bilgilerini bir araya getiren, detaylı veya özet bilgiler içeren, kullanıcının istediği gibi tablolar oluşturabileceği Nakit Akış uygulaması.

EFT Otomasyonu : Garanti, Akbank, CITIBank, Yapı ve Kredi, DenizBank,TEB ile havale / eft otomasyonu. Bu otomasyon ile ödemelerinizi tek listede yapabilir, muhasebeleştirme için ikinci bir kez bilgi işlemek zorunda kalmazsınız.

Maliyet Muhasebesi / Maliyetlendirme : YTL ve Yabancı Para Birimi cinsinden Fiili Maliyetlendirme, FIFO, LIFO veya Ağırlıklı Ortalama yöntemleri. Masrafların farklı anahtarlar ile üretime dağıtımı, raporlanması. Fire miktarlarının dönemsel dağıtımı.

Standart Maliyet : Öngörülen fiyat ve parametrelere göre stok, satış, satınalma, üretim, teklif sistemi ile entegre çalışan maliyet hesaplama düzeni.

Stok ve Depo Yönetimi : Stok Giriş / Çıkış, Transfer, Üretim, Demontaj, Rezervasyon, Kod/Lot, Serileme işlemleri.

Sayım : Kısmi veya Tam Sayım, Stok Kayıt Doğruluğunun Ölçülmesi

Feature / Option – Configuration : Konfigüre edilebilen ürünlerin sipariş esnasında tanımlanabilmesini sağlayan, bu bilgiyi kullanarak dinamik ürün ağacı ve iş emri yaratan modül.

Teklif Hazırlama : Teklif hazırlama, Incoterms, maliyetlendirme, kar/zarar kırılım noktalarının hesaplanması. Kazanılan / Kaybedilen analizleri

Satış ve Sevkiyat Yönetimi : Satış Siparişi, Rezervasyon ve Üretim Talebi, Fiyat Listeleri, Satış Koşulları, Sevk Emri, Çeki Listesi, İrsaliye, Fatura ve Analizleri,Malzeme ve Kapasite Analizi.

Otomotiv ve Beyaz Eşya Ana Sanayi Entegrasyonu : TT 4×4 : Otomotiv / Beyaz Eşya Ana Sanayi – Yan Sanayi Veri Aktarım Yazılımı ile 26 Ana Sanayi ve First Tier Firma ile entegrasyon sağlanmaktadır.

Satınalma Yönetimi : İç Talep Yönetimi, Teklif Değerlendirme, Satınalma Siparişi uygulamalarından oluşur.

Üretim Yönetimi : Tezgah ve Operasyon Tanımları, Ürün Ağacı, Ana İmalat Planı (MPS), İş Emri, Üretim Gazetesi ve Analizleri, GANT Çizelgeleme.

İmalat Alanı Yönetimi : Tezgah / İş Merkezi, İş Emri, Operatör, Üretim / Duruş kayıtlarının izlenmesi, Günlük Çalışma Kayıtları, Planlanan ve Gerçekleşen Süre Analizi, Duruş Nedenleri Analizi, Pareto Grafiği.

Mühendislik Tanımları : Talimat ve prosedürlerin müşteri-ürün-tezgah-operasyon gibi parametrelere bağıl olarak iş emirlerinde yer almasını sağlar.

Fason İmalat Takibi : Fason imalat yaptıran firmalar için hazırlanmış, fason ambarların ve üretim faaliyetinin izlenmesini ve maliyet sistemine entegrasyonunu sağlayan modül.

Kalite Yönetimi : Kalite Şablonları, Giriş ve Üretim Kalite değerlerinin izlenmesini sağlar, şablonlar parametrik olarak tanımlanabilir.

Planlı Bakım : Planlı veya arıza üzerine yapılan bakım işlemlerinin yönetimi, maliyetlendirilmesini sağlar, arıza ve problem istatisklerini görünür hale getirir.

Kalibrasyon : Cihazlarınızın kalibrasyon kayıtlarının izlenmesi.

Kalıp Yönetimi : Kalıpların ömür, bakım ve kullanımlarını izleyebileceğiniz uygulama.

Barkod Sistemi : El terminalleri ile çalışan, işletmeyi baştan sona kadar içine alabilen uygulama seti. İçinde 30′un üzerinde farklı uygulama vardır, tedarikçinizden müşterinize kadar uzanan zincir içinde kullanabilirsiniz.

CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi : Teklif ve Fırsatlarınızı izleyebileceğiniz, her türlü aktivitenin kayıt altına alınabileceği, rakiplerin izlenebileceği, satış kanalınız ile entegrasyon sağlayabilen uygulama setidir.

Servis Yönetimi : Servis teşkilatınızın tüm kayıtlarını izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama içinde müşteriler – cihazlar ilişkilendirilebilmektedir.

Süreç Analizi : İş süreçlerinizin bugünkü ve tasarlanan şeklini depolayabileceğiniz, her adımını maliyetlendirebileceğiniz bir uygulama. Bu sayede süreçlerinizin içinde bulunan, değer katmayan adımları kolayca analiz edebilirsiniz.

Performans Yönetimi : Hedef ve Yetkinlik bazlı performans yönetimi. İçinde 2500 görev tanımı, 45 adet yetkinliğe ait tanımlar hazır olarak gelmektedir.

İnsan Kaynakları : Eğitim, İzin, Servis, Zimmet, Performans, Ödül, Öneri uygulamaları ile beraber görev tanımları, iş tanımlarının da izlenebilmektedir.

Freedom ERP ile tanışmak için bizi arayınız (216) 360 65 60 ve adres bilgilerimiz için tıklayınız

Freedom ERP Üretim Yönetimi Yazılımı

Freedom ERP /  Üretim ve Planlama sistemi gerçek üretim ortamlarının tecrübe ve kullanım pratiklerine sahiptir.

Freedom ERP / üretim ve planlama sisteminde MRP-II kurgusu içinde yer alan her yöntem, günümüzün iş ortamına göre yeniden yorumlanarak kullanılmıştır. Bu sayede son derece kullanışlı ve sonuca dönük bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

ERP programı içinde ürün ağaçlarınızda seviye azaltımı yalın üretim prensipleri kullanılarak sağlanabilmekte; bir yandan işlenmesi gereken bilgi azalırken diğer yandan sistemin anlaşılabilirliği arttırılmaktadır.

Üretim Yönetimi bölümünde ERP içinde ürün ağacı tanımında malzeme ve rotanın beraberce tanımlanabilmesi sayesinde ürüne bağlı her türlü detay kolayca sisteme aktarılabilir.

Mühendislik tanımları, resim dosyalarının kullanımı ve bağlantılı dokümanlar tekniği sayesinde sınırsız dokümana ERP sistemi içinde doğrudan erişim sağlanabildiği için gerek talimatlarınız, gerek müşterinizin size sağladığı bilgi dosyaları üretim emirlerinizde yer alabilir.

ERP sistemi dahilinde satıştan üretim planına, iş akışınızın her noktası sistem içinde yer aldığı için firmanızın çalışma hızı artar, tekrarlar azalır.

ERP içinde Üretim Gazeteniz

Freedom ERP içinde Üretim Gazeteniz, herkesin kolayca anlayabileceği şekilde düzenlenebilir; bu gazete sadece üretim bölümü tarafından değil satış bölümü içinde de kullanılabilir. Bu sayede müşterinizin sorularına daha hızlı ve gerçekçi yanıtlar vermeniz mümkün hale gelir, firma içi gereksiz konuşmalar azalır.

ERP Üretim Yönetiminde MRP modülü ne – ne zaman – ne kadar gerekiyor sorusunun cevabını verir. Bunu yapabilmek için MPS, Stok, Satış ve Satınalma modülleri ile entegre çalışır. Bu sayede stoklarınızı üretiminizi hiç aksatmadan azaltabilirsiniz.

Freedom ERP’de sistem, statik değil dinamiktir. Her zaman o anki gerçek bilgilere göre sürekli olarak önerilerde bulunur, bu sayede değişiklere ayak uydurur.

Freedom ERP / Üretim Sistemi her üretim emrinin her malzemesini ve her operasyonunu tek tek izler; hangi üretim emrinin hangi malzemesinin ne kadar eksik, hangi operasyonun ne kadarlık kısmı tamamlandı sürekli olarak bilinir.

Freedom ERP’de Yönetim İçin Analizler & Raporlamalar

Detaylara inebilmenin yanısıra üst yönetim için gereken, genel yük tablosu (backlog tablosu), gecikme ihtimali olan siparişler veya problemlerin analizi ERP sistemi içine işlenmiş bilgilerden doğrudan elde edilebilir.

Freedom ERP / Üretim ve Planlama Sistemi, yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya analizler üretebilir. Örneğin bir üretim emrinin malzemeleri veya rotası, bir müşteriye ait olan üretim emirleri elde edilebileceği gibi bir malzemeyi bekleyen üretim emirleri veya bir iş merkezinin önünde bekleyen siparişler gibi raporlar kolaylıkla elde edilebilir (alınabilecek raporlar için sayı ve kapsam sınırı yoktur, ERP yazılımında sınırsız sayıda ve çok kullanışlı raporlar düzenlenebilir).

Üretim Yönetimi bir çok tablo ve sayının analizini gerektirir, bu yükü azaltmak için ERP sistemi, olabilecek her noktada grafikler ile desteklenmiştir. Bu tür grafikler firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda da ERP sistemine eklenebilir. Tıpkı raporlar gibi sayı ve kapsam olarak sınırsız düşünülebilir.

Teknolojik imkanların tümü Freedom ERP içinde kullanılabilir. Örneğin ERP yazılımı içinden barkod etiketleri basılabilir, iş emirleri basit okuma hareketleri ile izlenebilir ve sisteme otomatik kayıt edilir, telsiz veya internet teknolojisi ile sisteme bağlanabilen terminaller kullanılabilir, üretim emirleriniz tamamen kağıtsız, elektronik ortamda yayınlanabilir.

Freedom ERP ile üretim alanında istediğiniz verileri izler, kolayca raporlar ve sistemin tümünü alt detayları ile izleyebilir hale gelirsiniz.

Freedom ERP Stok Yönetimi

Stok yönetimi ERP projelerinde, teklif, satış, satınalma, planlama ve maliyet çalışmalarının ortasında yer alır, dolayısı ile etkin yönetilmelidir.

İster sadece ticaret yapın ister üretim, stok yönetimi başlı başına ele alınması gereken bir konudur. Eğer onu herhangi bir ERP veya Stok Yönetimi yazılımı ile yönetebileceğinizi düşüyor iseniz etrafınızda yer alan şirketlerden, arkadaşlarınızdan şu sorunun samimi cevabını isteyin; “bilgisayar ekranında gördükleri stok miktarlarını sorgulamadan kullanabiliyorlar mı, yoksa çoğu kez ikinci bir kontrol ihtiyaç oluyor mu ?”

Freedom ERP Stok Yönetimi bugünün iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış hem kullanımı kolay hem de istendiği noktada çok detaylı bir sistemdir. ERP yazılımı ile stok yönetimi, fiziki gereklilikler yerine getirildikten sonra ki gerekli olan adımdır. Freedom ERP ile şirketin sermayesi olan stoklarınızı etkin bir biçimde yönetebilirsiniz.

* Freedom ERP Stok sisteminde toplam 24 hane, kırılımlı (tıpkı muhasebe hesap planı gibi) stok kodlama imkanı sayesinde kolay okunabilen, anlamlı gruplamaların yapılabilmektedir.

* Müşteri ve Tedarikçi firma kodları ile sizin kodlarınız arasında ERP yazılımında bulunan çapraz ilişki tabloları sayesinde hem bilgi giriş hem de irsaliye, fatura gibi uygulamalarda istenilen kod kullanılabilmektedir.

* Lot / Seri / Varyant gibi detaylarda geriye izlenebilirlik sistemin standart özelliğidir, ERP sistemi hem stok kodunun hem de bütün alt detaylarının bağlantılarını otomatik olarak izler.

* ERP içinde sınırsız sayıda depo açabilme ve 4 eksenli lokasyon kullanabilme sayesinde şirketinizin stoklama düzeni tamamen canlandırılabilir.

* Freedom ERP’yi kullanırken depo ve işlem bazında yetkilendirme yaparak, depolarınızı onları izleme sorumluluğu verdiğiniz kişilerin dışındakilere kullanıma kapatabilirsiniz.

* Gerçek hayat içinde gerçekleşen işlemler Freedom ERP Stok Yönetimi içinde yer alır, bu sayede olayları kendi özelliklerine göre bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

* Freedom ERP Barkod Otomasyonu ile Freedom ERP Stok Yönetimi tamamen entegre çalışır, istenilen tüm uygulamalar el terminalleri tarafından, gerçek zaman içinde işlenebilir.

* Freedom ERP Üretim Planlama modülü ve MRP uygulaması Freedom ERP Stok Yönetimi ile tam entegredir. Bu sayede stoklarınızın son durumu planlama tarafından kullanılabilir.

Freedom ERP Stok Yönetimi içinde yapılan işlemler

– Miktar ve Değer olarak Stok Açılış İşlemi

– Satın Alma İrsaliyesi / İrsaliyeli Fatura İle Girişl

– Maliyeti / Fiyatı Belirtilmeden Yapılan Giriş / Çıkış İşlemi

– Maliyeti / Fiyatı belirtilerek yapılan Giriş / Çıkış işlemi

– Sayım ve Sayım Farklarının İşlenmesi

– Depolar ve / veya Lokasyonlar Arası Transfer

– İş Emrine Transfer

– Sevk Emri

– Çeki Listesi

– İrsaliye / İrsaliyeli Fatura İle Çıkış

– Rezervasyon

– Fiyatlı (Masraflı) Transfer

– Fiyat Farkının Stoklara Yansıtılması

– Fasona Çıkış

– Fason Üretimden Giriş

– Satış İadesinin İşlenmesi

– Satın Alma İadesi

– İthalat İle Giriş

– Üretim Girişi / Malzeme Düşümü

– Demontaj İşlemi

– Fire Dağıtımı

ERP yazılımının birimler arası entegrasyon kabiliyeti ile şirket içinde bütüncül bir sistem kurmuş olursunuz. Stok şirketinizin içinde dolaşırken veya dışarı çıkıp size geri gelecek iken, ERP sistemi tüm bu hareketleri izlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır ve hataları azaltır. Stok Yönetiminde ERP ile entegrasyon artıkça, yönetilebilirlik artacak, kayıplar azalacaktır.

Freedom ERP Standart Maliyet Yönetimi ve Fiili Maliyet Yönetimi

“Freedom ERP, Maliyet Yönetimi ile hem Standart Maliyet hem de Fiili Maliyet değerlerinizi elde edebilecek, her ikisini kıyaslayarak işletmenizin kazandıran ve kaybettiren noktalarını keşfedebileceksiniz.”

ERP’de Standart Maliyet Hesaplama

Standart Maliyet hesaplamasının özü “ürün ağacı” ve “öngörülen fiyatlara” dayanır (daha fazla bilgi için “Standart Maliyet Nedir ?” yazısını okuyabilirsiniz). Bizde ERP içinde gerçek hayatta yaşanan şekli ile konuyu işlemekteyiz.

Klasik sistemlerde bir malzemenin bir standart fiyatı tanımlanabilir. Halbuki standart maliyet sisteminde fiyat, zaman içinde değişken olabilir. ERP sistemi, maliyetlendirme de bu esnekliği içinde barındırmalıdır. Bu sayede ERP yazılımımızda bir teklifin verilme tarihindeki öngörülen maliyeti ile teslim tarihinde oluşan maliyet ayrı ayrı değerlendirilebilir.

ERP sisteminin çeşitli değişkenleri ele aldığı diğer bir boyut ise “maliyet unsurlarıdır”. Maliyet tanımı sadece malzeme veya operasyon olmak zorunda değildir, işçilik, enerji, yıpranma gibi unsurlarda fiyatlandırılabilir.

ERP Programında Fiili Maliyet Nasıl Hesaplanıyor

Fiili Maliyet gerçekleşen miktarların tarihsel fiyatlara göre değerlendirilmesi ile elde edilen bir değerdir. Bu hesaplama kurgusu içinde çeşitli anahtarlara göre masraf dağıtımı yapılıyor veya yapılmıyor olabilir, TL veya farklı para birimleri kullanılıyor olabilir. Diğer yandan maliyetlendirme metodu olarak FIFO (İlk giren ilk çıkar) veya (Ağırlıklı) Ortalama yöntemleri de birer tercih olabilir.

 

Fiili Maliyet sistemi içinde en çok tartışılan veya incelenen kısım “Masraf Dağıtımı” bölümüdür. Bu noktada ERP yazılımınız aşağıdaki gibi anahtarlar da kullanılabilir :

– Ürün fiyatına orantılı dağıtım

– Operasyonlara zorluk katsayısı vererek yapılan dağıtım

– İş merkezlerinin enerji tüketim katsayılarına göre dağıtım

– Bir ürünün içinde bulunan bir malzemenin miktarına göre (gofret’in içinde bulunan çikolata gibi …) dağıtım

– Bir ürünün geometrik ölçülerine göre dağıtım (yüzey işlem gören ürünlerin alanı gibi …)

gibi farklı yaklaşımlarda düşünülebilir.

 

 

ERP uygulaması içinde her işlem kendi doğası ve kuralları içinde maliyetlendirilir. Aşağıda maliyet sistemi içinde ERP programında yer alan işlemler bulunmakta :

* Stok Açılış İşlemi

* Satınalma İrsaliyesi / Faturası

* Maliyeti / Fiyatı Belirtilmeden Yapılan Giriş / Çıkış İşlemi

* Maliyeti / Fiyatı Belirtilerek Yapılan Giriş / Çıkış İşlemi

* Sayım Farklarının İşlenmesi Bir Giriş – Çıkış İşlemidir

* Transfer İşlemi (Depolar Arası Transfer)

* Fiyatlı (Masraflı) Transfer

* Fiyat Farkının Stoğa Yansıtılması

* Fasona Çıkış

* Fason Üretimden Giriş

* Satış İadesinin İşlenmesi

* Satınalınanın İade Edilmesi

* İthalat İşlemi

* Üretim Deklarasyonu

* De-Montaj Deklarasyonu

* Fire Bilgisi / Fire Dağıtımı

Freedom ERP içinde farklı üretim tarzlarına göre çalışabilen maliyetlendirme yöntemleri mevcuttur

Çok veya Tek Malzemeden Tek Ürün … En klasik üretim şekli budur, örneğin bir otomobil, bir masa bu şekilde ortaya çıkar.

Yan Ürünün Oluştuğu Durumda Maliyet … Bu durum bitkisel yağ, süt ürünleri, petrol ürünleri gibi daha çok proses tipi üretimde ortaya çıkar. Ortaya çıkan yan ürünün ekonomik bir değeri vardır.

Tek Malzemeden Çok Ürün Üretildiği Durumda Maliyet … Örneğin canlı hayvandan başlayıp çeşitli et ve kıyma gibi ürünler ile tamamlanan bir süreç bu duruma iyi bir örnektir.

Çok Malzemeden Çok Ürün Elde Edilmesi … Bu olabilecek en karışık durumlardan biridir, aynı anda farklı ürünleri basabilen bir kalıp (saç veya plastik …) operasyonu ile ortaya bir birinden farklı ürünler çıkar.

“Geleneksel Maliyet Bakışı” adlı makaleden farklı bir bakış açısı için linki tıklayın…

Freedom ERP Satınalma Talep ve Sipariş Yönetimi

Firmanızın maliyetlerini düşürmek, sistem içinde bulunan israfı azaltabilmek için Satınalma Yönetiminin etkinliği temel yollardan biri haline gelmiştir. İşte bunun için basit bir takip uygulaması yerine Freedom ERP olarak, size performansınızı arttırabilecek bir ERP çözümü öneriyoruz.

ERP’de Satınalma Talep ve Sipariş Yönetimi

Bütün satınalma süreçleri “Talep” ile başlar. Artık bugün Satınalma Bölümleri, sadece kendilerine ulaşan talepleri değil firma sisteminin ihtiyaçlarını planlama ve yönetme noktasına geldikleri için, sistemde hem kişi yada bölümlerin hazırladıkları talepler hem de satınalma biriminin analiz edebileceği MRP tabloları veya diğer stok planlama parametreleri de yer almaktadır. Bu sayede satınalma birimi ERP sistemi içinde herhangi bir talep beklemeksizin de satınalma kararları verebilir veya verilmiş kararları bu ek bilgi ışığında yorumlayabilir.

Diğer yandan stok devir hızına göre malzemelerin planlama parametreleri de satınalma birimi tarafından denetim altında tutulması gerektiğinden sistemden her an devir hızı veya stok yaşlandırma bilgisinin ERP sistemi içinde temini mümkün hale getirilmiştir.

Satınalma birimi her zaman sistemde stok kodu ve tanımı bulunan malzemeyi almaz, bazen de hiç tanımı olmayan nesneler kendisinden istenir. Bunun için ERP sistemi içinde sisteme stok kodu olmayan nesnelerin de talebi ve siparişinin yapılabilmesini sağlayan özellikler eklenmiştir. Diğer yandan Freedom ERP Satınalma – Talep modülü gerek talep gerekse de sipariş uygulamasında ek dökümanları bağlamak nesneleri tarif etmeyi kolaylaştırır. Örneğin bir talep formuna istenen nesnenin resmi, web sayfası gibi dökümanlar eklenebilir.

ERP Çözümü İle Talepleri Süratle Fiyat Teklifi İsteme Mektubuna Dönüştürebilirsiniz

ERP yazılımında Satınalma Talep uygulaması içinde teklif istenecek tedarikçileri seçip, önceden formatı hazırlanmış fiyat isteme mektuplarınızı programınızdan elde edebilirsiniz. Cevaplar size ulaştıkça da, ERP sisteminize bu sonuçları aktararak farklı teklifleri değerlendirebileceğiniz “Teklif Analizi” raporunu elde edersiniz.

ERP Yazılımı içinde Satınalma ve MRP Sisteminin İlişkisi

ERP sisteminde bulunan MRP Analizinden “İhtiyaç Listesi” elde eden satınalma birimi doğrudan sipariş aşamasına geçebilir. Bunun için ERP sisteminde malzeme – tedarikçi ilişkisi de eklenmiş olabilir. Bu sayede satınalma siparişleri nerede ise hiç bilgi girişi yapılmadan açılabilir, bunu takiben yayınlanabilir. ERP yazılımınız bu aşamada süreci oldukça hızlandırmış olacaktır.

Diğer yandan ERP sistemi içinde açılan talep ve siparişlerde yapılacak olan yeni MRP Analizlerinde yerini alır ve sistemin çalışması bu şekilde devam eder.

Freedom ERP ile siparişlerinizi kağıda hiç basmadan ister e-posta ile gönderebilir ister web’de yayınlayabilirsiniz.

ERP yazılımı kullanarak siparişlerinizi elektronik ortamda yayınlayabilmek size bir dizi tasarruf sağlar, bunların başında harcadığınız zamanın kısalması, azalması yer alır. Diğer yandan siparişiniz en okunur şekilde ve hatasız olarak tedarikçinize ulaşacaktır.

Freedom ERP Sistemi içinde Tedarikçi Değerlendirme Sayesinde Hem Kendinizi Hem de Tedarikçinizi Korumuş Olursunuz

ERP sisteminde bulunan Tedarikçi Değerlendirme sayesinde en iyi satınalma ortamını sağlamanın yanısıra tedarikçilerinize en doğru geri dönüşü yaparak onlarında kendilerini düzeltmelerine destek olabilirsiniz. ERP sistemi tedarikçileri hem gerçekleştirdikleri işlemler boyutunda hem de sizin yapacağınız audit/inceleme sonuçlarına göre değerlendirebilmektedir. Bunun yanında teslim alınan malzemelerin test sonuçları, iadeler ve sebepleri, 8D uygulaması bir arada kullanılabildiğinden ek ofis programlarına ihtiyacınız da azalmış olacaktır.

ERP yazılımı ile süreçleri başından sonuna kadar tek merkezde toplayarak hem birimleri bir birine entegre etmiş olursunuz. ERP sadece bir yazılım olmanın ötesinde iş süreçlerinizin tanımlarını standartlaştırır. Freedon ERP ile daha şeffaf, kolay yönetilebilir ve raporlanır bir sisteme sahip olursunuz.

Freedom ERP Planlı Bakım Yönetimi Size Ne Sağlar ?

    ERP yazılımı ile izlenen ekipman iyi durumda kalır, büyük arızalar önlenir

    Ekipmanın kullanılabilir ömrü uzar, ERP proje maliyetinizi geri öder

    Teknisyenler için öğretici bir çalışmadır

    Proses değişkenliğini azaltır

    ERP yazılımı ile takip “Yedek Parça” stoklanmasının yönetilebilmesini sağlar

    Planlanmamış duruşların toplam süresini azaltır. Sürecin ERP ile iyileşmesi

ERP_Planlı_Bakım

Planlı Bakım Yapmak Ne Zaman Anlamlıdır ?

ERP ile “Planlı Bakım” yapmanın maliyeti yapmamanın maliyetinden az ise anlamlıdır.

Planlı Bakım Yapmanın Maliyeti = Ekipmanın Planlı Bakım sebebi ile kullanılmadığı süre + Planlı Bakım operatör ve malzeme maliyeti + Durumu daha kötüleştirme ihtimali + ERP proje maliyeti

Planlı Bakım Yapmıyor Olmanın Maliyeti = Bir üretim partisinin kusurlu çıkması veya yeniden işleme ihtiyaç duyulması (Planlı Bakım’ın engelleyebileceği durumda) + Tamirat için harcanan operatör ve malzeme maliyeti(acil durumlarda maliyet öngörülenin üstünde olabilir) + Ekipmanın aşınma veya hız kaybetmesinin maliyeti + Beklenmedik arızaların yaratacağı moral kaybı + Teknisyenlerin ekipmana olan yakınlıklarının azalması

ERP ile Sistematik Planlı Bakım Gerçekleştirmenin Zorlukları Nelerdir ?

Sosyal Faktörler

    Organizasyonlar maliyet, vardiya üretimi gibi lokal optimumlar ile yönetilirler

    Planlı Bakım’ın faydaları her zaman iyi anlaşılmaz, günlük gecikmeler daha önemli hale gelebilir

    Planlı Bakım harcamaları birer hedef haline gelebilirler

Teknik Faktörler

    Arıza üzerine bakım yapmak kısa dönemde Planlı Bakım yapmaktan daha az maliyetlidir.

    Gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olmayan teknisyenler problemi önlemek yerine sebebi olabilirler.

Planlı Bakım Yönetiminin Kurgusu

    Planlı Bakım Yönetim Sistemini oluştur

    Uygulama Karnesini, Makine Karnelerini izle

    Sistemi revize et, iş süreçlerinden gereksiz / olmayabilecek adımları ele ve 2’nci madde ile devam et

Freedom ERP Planlı Bakım Yönetimi Yazılımının Modülleri

Operatörler :

Freedom ERP Bakım sistemi içinde yer alan firma personeli veya anlaşmalı kişilere ait bilgiler bu kısımda tanımlanır. Kişilerin haberleşme bilgileri, aldıkları eğitimler, saat ücretleri / maliyetleri gibi tanımlamalar yapılabilir.

Cihaz / Makina / Mekan :

Planlı veya çağrı üzerine bakım hizmeti verilebilecek cihaz veya lokasyonlar ERP sistemine tanıtılmalıdır. Yapılacak tanım bir üretim tezgahı veya bir tezgahın bir modülü veya tesis içinde bir nokta (bir koridor, bir merdiven …) olabilir. Bunları kendi uygun gördüğünüz kod ve açıklamalar ile ERP yazılımına tanıtabilirsiniz.

Kontrat :

ERP Planlı Bakım modülü içinde bir veya bir grup cihazımızın bakımı / servisi için bir anlaşma yapıldığında tanımın yapıldığı yerdir. Nelerin bu kontrat içinde olduğu ise Cihaz / Makina / Mekan kartında bulunan Kontrat kısmında tespit edilebilir.

Check List / Kontrol Listesi :

ERP Planlı Bakım modülü içinde Bakım İş Emirleri gerçekleştirilirken kontrol edilecek adımlar bu bölümde tanımlanır. Örneğin bakım öncesi kontrollar, bakım sonrası güvenlik veya temizlik kontrolları, işlemi kimin yapacağı gibi check-list oluşturabilirsiniz. Bu listeler isteğinize bağlı olarak bakım iş emriniz de yer alabilir.

Bakım Prosedürü :

Bakım İş Emirleri gerçekleştirilirken izlenecek yol, dikkat edilmesi gerekenler ERP yazılımı içine tanımlanabilir. Bu sayede bakım iş emirlerinizde “ne – nasıl yapılacağı” belirlenmiş olur.

Bakım İş Emri Şablonları :

Tarih (Periyodik) veya Sayaç (Önleyici) esaslı açılacak Bakım İş Emirlerinin ön bilgileri ve planlama parametreleri tekrar tekrar yazmamanız için ERP sisteminde bu bölümde tanımlanır. Bu sayede yazılımınız ile aynı şablondan yüzlerce bakım iş emri üretebilir, zaman tasarrufu sağlarsınız.

E-Posta Şablonları :

Sistem koşulların oluşması durumunda, otomatik e-posta gönderebilmektedir. Bu tür e-posta mesajlarının tasarımı yazılım içinde yapılabilir.

SMS Şablonları :

Tıpkı E-Posta mesajları gibi ERP sisteminiz SMS mesajları da gönderebilir. Mesajların neyi içereceği bu bölümden tanıtılabilir.

Bakım İş Emri :

Arıza üzerine veya Planlı Emirler birer İş Emri olarak işlem görür. Yapılan eylem, yapma süresi, operatör bildirimleri, kontrol listesinin işaretlenmesi, kullanılan malzemelerin kaydı, sayaç değerlerinin okuma kayıtları bu bölümde gerçekleştirilir.

Bakım Talebi :

Bakım bölümü dışındaki kullanıcıların bakım bölümünden istek yapabilecekleri bir bölümde ERP yazılımı içinde yer almaktadır. Kullanıcıların bu bölümde açtıkları talepler Bakım Yönetim Panosunda o anda yer aldığı gibi isteğe bağlı olarak E-Posta veya SMS aracılığı ile de yayınlanabilir.

Analizler :

Cihaz Özetleri, Olay, Malzeme Kullanımı, İş Emri, Arıza/Problem gibi konu başlıklarında üretebileceğiniz yüzlerce raporu bu program ile kolayca yapabilirsiniz.

Bakım Yönetimi Panosu :

Planlı veya Plansız emirleri topluca izlemek üzere hazırlanmıştır. Bakım yöneticisi veya personeli bu bölümden tek tuş ile süzme işlemi yapabilir, bakım iş emirlerini hazırlayabilir, malzeme veya operatör ihtiyacını hesaplayabilir.

Freedom ERP Bakım Yönetimi modülünü kullanarak otonom bakım projenizi hızlandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için….

Performans Yönetimi Yazılımı

İşletmenizde neyi ölçüyorsanız o yapılacaktır… ERP sistemi içinde ölçmek ve değerlindermek işletmenize değer katar.

İşletmenizde neyi ölçüyorsanız onun yapılmasını ve o alanın yönetilmesini sağlarsınız. Şirketler satış faaliyetlerini, maliyetlerini, teslim sürelerini, harcamalarını ve daha bir çok alanı ölçmeye çalışır, yaptıkları toplantılarda bu ölçümleri tartışırlar . İşte çalışanlarınızın performansının ölçülmesi de bu sistemin bir parçası olmalıdır, bu hem iyi bir yönetim hem de çalışanlarınızın motivasyonu için gereklidir.

Her yönetici kendisine bağlı çalışanları bir şekilde mutlaka değerlendirir, bu süreçte  Freedom ERP Performans Yönetimi Yazılımını kullanırsanız aşağıda listelenen faydaları da elde etmiş olursunuz:

* Değerlendirme kriterleri ERP sistemi içinde zorunlu olarak belirgin hale gelir. Çalışanların hangi objektif kriterlere göre değerlendirildiklerini bilmeleri kendilerini geliştirebilmeleri için şarttır.

* ERP programı kullandığınızda her performans değerlendirmesi kayıt altına alınmış olur. Dönem sonlarında yapılan tüm değerlendirmeleri bir araya getiren rapor düzenlenmesi mümkün hale gelir (aylık değerlendirmelerin üç ayda bir topluca tekrar değerlendirilmesi gibi raporların hazırlanması Freedom ERP’nin esnek raporlama yapısında dilediğiniz şekilde tasarlanır).

* Sizinle çalışan veya çalışmış olan kişilere ait hem performans hem de kişisel bilgileri bir araya getirmiş olursunuz. Eskiden sizinle çalışmış bir kişinin tekrar işe girmesi gündeme geldiğinde bu bilgiye ERP programınızı kullanarak tek tuşla ulaşabilirsiniz.

* İnsan Kaynakları puanlama esnasında her sorunun önem derecesini belirterek daha adil bir hesaplama sağlayabilirsiniz.

Büyüklerimiz “akılda kalmaz, yazıda kalır” demişler. Performans değerlendirme görüşmelerinizin ve sonuçlarının kayıtlı olmasının size 3 faydası olacak:

1. Firmanızın hedefleri çalışanlarınız tarafından daha iyi anlaşılacak

2. Çalışanlarınız nasıl değerlendirildiklerini görerek kendilerini hangi yönde geliştirmeleri gerektiğini kolayca anlayacak.

3. Kanunlar çerçevesinde bu kayıtları göstermeniz gerektiğinde hiç zorlanmayacaksınız.

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Bir çalışanın yerine getireceği görev veya üsteleneceği pozisyona göre farklı yetkinliklere sahip olması gerekir. Örneğin bir yönetici için “Diğerlerini Geliştirme” önemli olurken bir satış görevlisi için “Analitik Düşünce” öne çıkabilir.

İşletmenizin uzun vadeli “çalışan profilinin” adım adım oluşturulabilmesi için yetkinlikler ekseninde hedefleme ve kişilerin gelişmesi izlenmelidir. Freedom ERP Performans Yönetimi yazılımı ile yapılan her değerlendirme ayrı ayrı saklandığı için kişinin gelişimi tam olarak izlenebilir.

Diğer yandan yazılımın içinde Yazılı İletişim, Vizyon Liderliği, Başarı Odaklılık, İş Zekası, Çatışma Yönetimi gibi 45 farklı yetkinlik değerlendirme detay soruları ile birlikte yer almaktadır.

Örneğin “Çatışma Yönetimi” için değerlendirme noktaları olabilecek maddeler (Performans Yönetimi için firmaya özel setler yaratmanız mümkün olduğu gibi bu konuda danışmanlık veya eğitim hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz).

– Açık bir iletişimi cesaretlendirir

– Zor durumlara karşı hazırlıklıdır

– Çatışma durumlarında objektifliğini sürdürür

– Duygularını kontrol altına alabilir

– Çatışma durumlarını çözmek için görüşme becerilerini kullanır

Yukarıdaki gibi her yetkinlik için 5 ayrı değerlendirme kriteri ERP yazılımı içinde mevcuttur.

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme

İnsan Kaynaklarında Hedef Bazlı Performans Değerlendirme ile işletmenin hedefleri her seviyede bulunan personele yansıtılır. Bu sayede çalışanlar objektif kriterler ile donatılmış hedeflere sahip olur ve hangi eylemlerin işletmenin genel hedeflerine daha uygun olduğunu net olarak öğrenmiş olurlar.

Örneğin bir üretim operatörü için “Fire Yüzdesi”, bir satış görevlisi için “XX ürününde % 5 satış artışı”, bir eğitmen için “ABC konusunda eğitim verilen kişi sayısı”  hedef olabilir. Her çalışan için çok sayıda hedef olabilir, zaman içinde bazıları güncelliğini yitirirken yenileri listeye eklenebilir.

Freedom ERP Performans Yönetim Yazılımı içinde her iki değerlendirme yöntemi de mevcuttur. Performans Değerlendirme çalışmasına kendi başınıza başlayabileceğiniz gibi isterseniz danışmanlık hizmetlerimizden de faydalanabilirsiniz.

Muhasebe Yönetimi Modülü

Freedom ERP / Muhasebe Yönetimi, resmi defterler, mali tablolar ve beyannameler gibi standart fonksiyonları tam olarak yerine getirmenin yanında yönetim için gerekli olan tablo ve analizleri de kolaylıkla elde etmenizi sağlar.

Freedom ERP/ Muhasebe ile çift hesap planlı çalışabilir, ikinci hesap planı masraf merkezleri, proje muhasebesi veya yabancı ortağın hesap planı gibi kullanılabilir.

Resmi defterlerinizin tümü isteğinize göre şekillendirilebilir, kontrol amaçlı iç kullanım formatları ile onaylı kağıt formatları farklı olabilir.

Mali tablolar tanımlanmış olarak sistemin içinde yer alırlar, ancak siz de istediğiniz gibi ek tablolar tarif edebilirsiniz.

Beyannameleriniz de Freedom ERP Muhasebe içinden elde edilebilir, standart formlarına doğrudan yazdırılabilir.

Mahsup fişi Kopyalama, Ters Çevirme, Kebir Özeti, Hesap Bakiyesi, Çift Hesap Planını Tek Satırda Kullanabilme, On-Line Hesap Ekstresi gibi kolaylıklar ile donatılmıştır.

Fiş ve Yevmiye numaralama son derece esnek tanımlanabilmektedir, bu sayede alışkanlıklarınıza uygun bir düzeni oluşturabilirsiniz.

ERP yazılımı içinde akıllı entegrasyon sayesinde muhasebe içinde silme ve düzeltme işlemleri sona erer, evrakların sadece kaynaklarında işlem görmesi yeterlidir.

ERP içinde entegrasyon tabloları son derece detaylı tarif edilebilir, örneğin bir stok kaleminin satışı müşterisine veya satışın türüne göre farklı hesaplara yönlendirilebilir.

Hesap dağıtım şablonları sayesinde KDV ayırma, Serbest Meslek Makbuzunun dağıtımı veya elektrik masrafının dağılımı gibi işlemleri tek tuşa basarak gerçekleştirebilirsiniz.

ERP programı içindeki yetenekler ile Maliyet Muhasebesi entegrasyonu sayesinde malzeme ve üretim eylemleriniz otomatik olarak muhasebeleşir, bu sayede dönem sonlarında gerekli olan zamanı size kazandırır.

Freedom ERP’de Tekdüzen Hesap Planı

Yazılım içinde bir hesap ekrana geldiğinde aylık özeti de görüntülenir.

Hesabın hangi tür evraklar ile çalıştığınıda ERP programının içinde anında görebilirsiniz.

Freedom ERP / Muhasebe sisteminde hesap planınızı toplam 24 hane içinde istediğiniz gibi alt kırılımlara bölebilirsiniz. Bir kebir hesabının alt kırılım seviyesi diğer bir kebir hesabı ile aynı olmak zorunda olmadığı gibi alt kırılımların hane sayısı için de bir kısıtlama yoktur. İstendiğinde alfanümerik kodlama da kullanılabilir.

Hesap planınızda yer alan her hesabı çeşitli gruplar altında da toplayabilirsiniz. Örneğin departmanlar altında masraf tiplerine göre bir kırılımınız olsun, bu durumda bir masrafın icmalini veya departman dağılımını elde etmek için bu gruplamaları kullanabilirsiniz.

Freedom ERP raporlama konusunda oldukça esnek bir programdır. Her birinin içeriğini kendinizin tanımlayabileceği 10 farklı gruplama sahası ile istediğiniz her türlü rapor/analiz için gereken kod düzenini oluşturabilirsiniz.

Hesap kartlarında hem aylık toplamları, hem o hesaba işlem yapmış evrak türlerine göre icmali hem de hareket muavinini bir tuşa basarak görebildiğiniz için anlık bilgi ihtiyaçlarınız için raporlara ihtiyacınız kalmaz.

Masraf Merkezleri (Alternatif)  Hesap Planı

Freedom ERP / Muhasebe, Tekdüzen ve Alternatif olmak üzere 2 hesap planını aynı anda kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Alternatif hesap planı firmanızın ihtiyaçlarına göre özgürce tasarlanabilir. Örneğin bu hesap planını Masraf Merkezleriniz, Proje Muhasebesi veya Yabancı Ortağınızın Hesap Planı için kullanabilirsiniz.

Kırılım, tanım, raporlama ve kullanım imkanları Tekdüzen Hesap Planı ile aynı olan bu hesap planı programın her noktasında aktif olarak kullanılabilir, kısacası bu bölüme işlem yapmak için ikinci kez ERP programı içine bilgi girmenize gerek yoktur.

Mahsup Fişi

Freedom Mahsup Fişi genellikle entegrasyon sonucu oluşamayacak hareketleri muhasebe sistemine aktarmak için kullanılır ve bir çok kolaylık ile donatılmıştır.

ERP programı içindeki kolaylıklar;

Kopyalama : Örneğin bir mahsup fişini kopyalayarak yeni bir fiş yaratabilirsiniz. Bu sayede sık kullandığınız fiş içeriklerini tekrar tekrar yazmanız gerekmez.

Ters Çevirme : Bu fonksiyon sayesinde dönem sonlarında hazırladığınız bir kapanış fişinin tam tersini açılış için kullanabilirsiniz.

Kebir Özeti : Fişinizin kebir özetini bir tuşa dokunarak görebilirsiniz. Bu sayede çok maddeli fişleri kolaylıkla inceleyebilirsiniz.

Hesap Bakiyesi : İşlem yapmakta olduğunuz hesabın fiş tarihindeki ve bugünkü toplamla ve bakiyesini bir tuşa basarak görebilirsiniz.

Çift Hesap Planı : Bir işlem satırında hem Tekdüzen Hesap Planı hem de Alternatif Hesap Planı kodları kullanılabilir, işiniz tek satırda biter.

Hesap Ekstreleri : Mahsup fişinizi terk etmeden istediğiniz hesabın (Tekdüzen ve Alternatif) hareket detayını ekranınızda görebilirsiniz.

Belge Bağlama : Mahsup fişiniz ile ilişkili olan herhangi bir dökümanı (Word, Excel, … dosyaları gibi) ilişkilendirebilirsiniz.

Akıllı Entegrasyon

Freedom ERP / Muhasebe sistemi, son derece iyi düzenlenmiş ve akıllı bir entegrasyon mekanizmasına sahiptir.

Entegrasyon Tabloları : Muhasebeye ulaşması gereken eylemlerin nasıl ulaşacağı tablolarda tarif edilir, işlemleri yapan kişiler uzman olmak zorunda değildir. Bu tablolar sistemdeki trafiği düzenlerler.

Kesintisiz Kullanım : Freedom ERP Muhasebe sisteminde izin verilmiş herkes, dilediği zaman ve sistemin diğer kullanıcılarını hiç etkilemeden entegrasyon yapabilir. Entegrasyon esnasında diğer kullanıcılar işlerine devam edebilir.

Akıllı Entegrasyon : Freedom ERP Muhasebe Entegrasyonu neyi entegre etmesi gerektiğine kendisi karar verir. Yeni evrakları, değişmeleri ve silinmeleri kontrol parametrelerinin tarif ettiği şekilde muhasebeye yansıtır. Entegrasyon sonucu yaratılan fişlerin manuel düzeltilmesine asla gerek kalma

Freedom ERP Programı içinde Bütün Defterleriniz Tam İstediğiniz Gibi!

Bütün defterlerinizin görüntüsü tam istediğiniz şekilde tasarlanabilir. Hatta resmi baskılar için ayrı, kontrol ve iç kullanım için farklı formatlarda kullanabilirsiniz.

Freedom ERP/ Muhasebe, tüm yasal veya iç kullanım amaçlı dökümlerinizde dilediğiniz yazıcıyı kullanabilir; bu yazıcıların teknik özelliklerine uygun form tasarımları ile de olabilecek en yüksek hızda çalışabilirsiniz.

Yevmiye madde numaralandırılması esnasında evrak türlerinin öncelik sırası veya bir madde içine toplanması istenen evrak türleri ayrı ayrı belirtilebilir. Bu sayede yevmiye defterinizin şeklini de tamamen kontrol edebilirsiniz.

Yasal defterleriniz basım öncesinde bütünlük kontrolünden geçerler, sistem herhangi bir eksiklik gördüğünde sizi uyaracaktır. Bu sayede onaylı kağıtlarınıza hatalı çıkış yapılması tamamen engellenmiş olur.

Mali Tablolar

Bilanço, Gelir, Satışların Maliyeti, Fon Akım, Nakit Akım, Kar Dağıtım, Özkaynaklar Değişim Tabloları gibi temel ve ek tabloların tümü Freedom ERP Muhasebe sisteminden elde edilebilir.

Bu tablolar dipnotları ile birlikte saklandıkları için başka bir araca gerek olmaksızın hazırlanabilmektedir.

Freedom ERP / Muhasebe sisteminde tablo tanımları parametrik ve sınırsızdır. Bu sayede hem yukarıdaki tabloları kendi hesap planınızın özelliklerine göre uyarlayabilirsiniz hem de tamamen farklı tablolar hazırlayabilirsiniz.

Sisteminizde üretilmiş tabloları başka kurumlara (örneğin SPK) aktarabilmeniz için ise istediğiniz formatı (Excel, XML …) kullanabilmeniz de mümkün.

Muhasebe yönetimi, ERP programları ile daha kolay ve etkin bir şekilde yapılabiliyor. Zamandan kazanırken, oluşabilecek hatalarda ERP sistemi içinde engellenmiş oluyor.

Freedom ERP Kalıp Yönetim

Freedom ERP Kalıp Yönetim yazılımı ile kalıplarınızın sicil kartlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz. ERP yazılımımızda bulanan fonksiyonlar ile normal bakım periyodu baskı hedefi, göz sayısı, çevrim süresi, kime ait olduğu, resim vs… gibi teknik detaylar, işlenen parçalar, kullanıldığı iş emirleri, kimin kullandığı ve kaç baskı yaptığı, planlanan ve gerçekleştirilen bakım işlemleri ve maliyetlerini izleyebileceksiniz.

Freedom ERP Kalıp Yönetim yazılımı sayesinde hem operasyonel iyileştirme hem de geriye izlenebilirlik çalışmanızda önemli adımlar atabilirsiniz …

“ERP yazılımımız ve proje dosyamız hazır, fiyatı tam size göre, çok kısa bir sürede değerli kalıplarınız ile ilgili her şeyi izleyebilecek ve işleriniz daha düzenli yürütmeye başlayacaksınız …
Arayın, görüşelim (216) 360 65 60”

ERP yazılımında Kalıp Sicili

Freedom ERP Kalıp Yönetiminin ana merkezi Kalıp Sicil Kartı’dır. Kalıp ile ilgili her parametre, resim, bilgi dosyası bu bölümde kolayca tanımlanır. Kalıp Sicil Kartı tanımlamanın yanısıra bir çok sonucun kolayca raporlandığı, görüntülendiği bir uygulamadır… ERP Kalıp Yönetimi içinde saklanan bilgiler arasında en önemli olanları :

– Kalıp seri no

– Kalıp ne zaman devreye girdi

– Kalıp göz sayısı

– Teknik parametreler

– Resim / Çizim (ERP sisteminde yüklü)
– Kime ait

– Saklanma adresi (ERP sisteminde tanımlı)

– Çevrim süresi

– Parça ağırlığı

– Kalıp dökümanları (ERP sisteminde bağlı dökümanlarda)

– Arıza tarihçesi

– Kullanım tarihçesi

ERP sistemi üzerinde Kalıp Kullanımının izlenmesi

Freedom ERP Kalıp Yönetimi içinde Kalıp Sicil Kartı tanımlanan kalıplarınız ile onların kullanılacağı operasyonlar arasında kolayca köprü kurulur. Bu sayede hem iş emri başlamadan önce kullanılacak kalıbın “bakım zamanı gelip gelmediği” hem de üretim sonrasında kaç adet baskı yaptığı ve üretim sonuçları izlenmektedir.

ERP Kalıp Takibi ile Kalıplarınızın bakım zamanını hiç unutmayacaksınız

Kalıplarınızın bakım zamanı geldiğinde artık size hatırlatacak bir ERP yazılımınız var. ERP yazılımı içinde unutmamanız için 3 farklı yol kullanıyoruz.

1. ERP raporları ile “baskı ömrü azalanlar” raporu alabilirsiniz

2. ERP yazılımından iş emri açarken sizi kalan baskı ömrü hakkında uyarıyoruz

3. ERP Kalıp programına girdiğinizde otomatik olarak zamanı gelenleri size hatırlatıyoruz

Kalıplarınızın üretimini ve maliyetini Freedom ERP içinde izleyebilirsiniz… Kalıp maliyeti ile basit bir parçanın maliyetinin hesaplanması farklıdır, süreçler daha uzun, aşamalar daha çok izlenmeye muhtaçtır. Freedom ERP Kalıp Yönetiminin üretim modülü kalıbınızın üretim aşamalarını gün – saat – operatör eksenlerinde izleyebilir, maliyetlendirebilir.

Bu sayede planlanan ile gerçekleşen arasında bulunan süre, malzeme ve maliyet farkları oluştukça önünüze gelir … Olup bittikten sonra çok geç, Freedom ERP Kalıp Yönetimi ile anı anına izleyebilirsiniz.

ERP sisteminde Kalıp Takibi size ne fayda sağlar :

1. ERP Kalıp Yönetimi ile kalıplarınızın arıza veya periyodik bakımlarını izleyebilir, her bakım işleminde harcadığınız iş gücü ve malzemeyi maliyetlendirebilirsiniz. Bu sayede hem arıza analizine sahip olacaksınız hem de bakım işlemlerinizin maliyetine.

2. ERP Kalıp Yönetim Yazılımı kalıp ömrünü (bir bakım sonrası diğer bakıma kadar öngörülen baskı sayısı) devamlı olarak izler, her kalıbın kullanıldığı iş emrini ve iş emri ile üretilen sayıları bilir. Kalıp ömür bilgisi hem bakım planlama amaçlı hem de yeni bir iş emri açılırken uyarı amaçlı kullanılır. Bu sayede Freedom ERP Kalıp yazılımı ile işiniz daha az aksar, kalıplarınız daha az arızalanır.

3. Bir kalıp ile yapılan üretimler izlendiği için herhangi bir aksilik halinde geriye dönülebilir.

4. Kalıplarınızın kullanımının yanısıra Kalıp Üretimi’de aynı ERP sistemi içinde izlenebilir, maliyetlendirilebilir. Kalıp üretimin her aşamasında kullandığınız iş gücü ve malzeme kayıt altına alınabilir, bu süreç için Barkod Otomasyonu gerçekleştirilebilir.

5. Kalıp Yönetim Yazılımı, ERP sistemi ile beraber çalışabildiği için sistemin stok – satınalma – üretim gibi uygulamaları ile entegre çalışabilir. Bu sayede bir proje içinde üretilen kalıplar, onlar için satınalınan malzemeler ve üretimi için harcanan işçilikler detaylı olarak izlenebilir, analiz edilebilir.

ERP ile Ürün Ağacının Bileşenleri

Ürün ağacı içinde yer alan bilgiler bir çok bölümün ortaklaşa çalışması ile oluşur, iç yapısı ve seviyelendirme mantığı düşünce biçiminizi yansıtır; kısacası sadece ona bakarak firmanızın üretim karakteri ve otomasyon esnasında hangi güçlükler ile karşılaşacağınız çabucak anlaşılabilir. ERP yazılımlarının da gereksinim duyduğu en temel bilgilerden biridir.

Üretim yapan her firmada her ürün için bir ürün ağacı mutlaka vardır, ancak bu bilgi genellikle sistem dışında, çeşitli mühendislik dökümanlarında düzenlendiği için sistemin bütün kullanıcılarının faydalanabileceği bir kaynak olmaktan çok uzaktadır.

Halbuki hem doğrulanması, hem de şirketin teklif / satış, maliyetlendirme çalışmalarında kullanılabilmesi için genel sistem içinde, programlar tarafından kullanılabilecek şekilde bulundurulması gerekir. ERP yazılımı bu evrede devreye girerek bu bilginin ulaşılabilirliğini artırır.

Bu çalışma zor ve zahmetlidir, ancak kurumsallaşmak isteyen her işletmenin mutlaka bu aşamayı geçmiş olması gerek

Freedom ERP’de Ürün Ağacının Görüntüsü

Ürün Ağacının grafik gösterimi daha çok hayal edebilmek ve eğitim amacı ile kullanılır. İş ve bilgisayar uygulamalarında ise farklı ihtiyaçlar için farklı görüntüler vardır.

Aslında bunların her ikisi de birer gösterim biçimidir. Bu ürün aslında 3 farklı ürün ağacının birleşiminden meydana gelmekte ve bilgisayarınızda toplam 4 ürün ağacı olarak yer almaktadır.

Freedom ürün ağacı yazılımında bu ürün ağaçlarını hem tek tek hem de sağ alt kısımda gördüğünüz gibi aşağı doğru açılmış şekilde inceleyebilirsiniz.

Ürün Ağacında Özel Alanlar ve Mesajlar

Freedom ERP ürün ağacına dilediğiniz sayıda özel alan ekleyebilirsiniz (resmin üstüne tıklayarak orijinalini görebilirsiniz).

Kendinize özgü bilgi sahalarını da ürün ağacınıza ekleyebilirsiniz. Freedom ERP, sınırsız sayıda özel sahayı yönetmek üzere hazırlandığı için herhangi bir sayısal sınırınız yok.

Ekleyeceğiniz sahalar sayısal, metin veya tarih olabileceği gibi içeriği sizin tarafınızdan belirlenen “gruplama” sahaları da olabilir.

Özel sahaların yanı sıra ürün ağaçlarınıza sınırsız uzunlukta mesajlarda ekleyebilirsiniz.

Bu mesajları önceden tanımladığınız kodlar altında sınıfladığınızda formlarınızda yer vermeniz kolaylaşacaktır.

Örneğin üretim emrinde MONTAJ kodlu mesajlarınızı, sipariş formunuzda ise PAKETLEME rumuzu ile yazdığınız mesajları kağıda bastırmak isteyebilirsiniz.

Freedom ERP’de Ürün Ağacına Resim ve Doküman Ekleme

Ürününüze ait tanımlayıcı resimler veya şemalardan 3 tanesi doğrudan görünebilir, bunun için ürün ağacınızın “Resimler” sayfasına geçmeniz yeterli.

Eğer ihtiyacınız daha fazla sayıda resim veya doküman kullanımı ise bunu bağlantılı dokümanları kullanarak yapabilirsiniz.

Bağlantılı dokümanlar kısmında ürün ağacınız ile ilgili farklı standartlarda dosyalara ulaşabilirsiniz.

Sağ tarafta da görebileceğiniz gibi; üretim aşamalarını gösteren bir video çekimi, servis bölümü için hazırlanmış bir eğitim filmi, kritik bir bağlantı için özel çizilmiş bir resim dosyası, fiyatlandırma bilgisi içeren bir PDF dosyası, yapılacaklar listesini gösteren bir EXCEL dosyası veya satış şartlarını görebileceğiniz bir WORD dosyası olabilir.

Ürün Ağacınızın Kağıda Basılması

Freedom ürün ağacının esnek formu ile otomatik üretilmiş hali (resmin üstüne tıklayarak orijinalini görebilirsiniz).

Freedom’da her uygulamanın (ürün ağacı, iş emri, sipariş …) birden fazla formu olabilir.

Diğer yandan her uygulamanın hiç bir tanımlama yapılmasa dahi olan “esnek form tanımı” vardır.

Tanımlayacağınız formlarda resim, logo, renk ve farklı fontlar kullanabilirsiniz.

Örneğin sağ tarafta bu şekilde tanımlanmış bir ürün ağacı formunu görmektesiniz.

Sağ alt kısımda ise aynı ürün ağacının “esnek formu” ile hazırlanmış bir örnek var.

Freedom ERP Ürün Ağacının Rakipsiz Özellikleri

Freedom ERP ürün ağacının başka bir yazılımda bulamayacağınız benzersiz yetenekleri vardır, en önemlisi ise hepsinin bir arada olabilmesidir.

Freedom ERP ürün ağacı, seviye azaltma uygulamasını (JIT support) tam olarak destekler, konfigüre ürünleri anlayabilir, malzeme ve rotayı birleştirir, yan ürün tanımlamasını destekler, varyantlı ürün ağaçlarını kapsar.

Bu sayede Freedom ERP ürün ağacının içinde;

bilgisayar, mobilya gibi konfigüre ürünlerin tanımı, kablo ve tel üretimi gibi malzemelerin aşama aşama eklenerek oluşturduğu ürünler, gıda ve kimyasal ürünlerde rastlanan yan ürün uygulamaları, konfeksiyon veya matbaa ürünlerinde izlenen varyantlar tekniği, metal, makina ve elektronik sanayinin aşamalı üretim kurguları, et-süt gibi ürünlerin işlenmesinde yaşanan bütünden parçaya ulaşım gibi çeşitli senaryolar kolaylıkla ve bir ERP sisteminin bütünlüğü içinde gerçekleştirilebilir.

ERP Projenizde “Ürün Ağacı” Doğruluğu için 6 Prensip Nedir? Tıklayın… 

Satış ve Sevkiyat Yönetimi

ERP Yazılımı içinde Fiyatlandırma

Farklı amaçlar için fiyat listeleri oluşturmak, koşullara bağlı olarak bunları değerlendirmek satış esnasındaki işlemlerinizi hızlandırır. Örneğin müşterilerinizi gruplayarak onların siparişlerini (faturalarını) önceden belirlediğiniz fiyat listelerine göre otomatik olarak değerlendirebilirsiniz.

Şartlar bazen daha karışık da olabilir; örneğin bir müşteri ile uzun süreli tek bir liste üzerinden anlaşma yapmış olabilirsiniz, bu durumda genel fiyat listelerindeki değişim o müşterinizi etkilememelidir veya müşterileriniz farklı ürün gruplarını farklı iskontolar ile satın alıyor olabilirler.

Freedom ERP sisteminde bu koşulları tek bir tabloda işleyebilirsiniz. Bu sayede sipariş alırken veya fatura hazırlarken hiç zaman kaybetmeden, doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

ERP Sisteminin özellikleri

*Sınırsız sayıda fiyat listesi oluşturma imkanı

*Fiyat listesini % x arttırma veya eksiltme

*Farklı satış birimleri için ayrı ayrı fiyat listeleri oluşturabilme imkanı

*Fiyatların istenilen döviz cinsinden tespit edilebilmesi

*Fiyat listeleri ile stok kartlarındaki fiyat haneleri arasında kopyalama imkanı

*Bir fiyat listesini bir başka listeyi kopyalayarak oluşturabilme imkanı

*Müşteri kodu veya grupları ile fiyat listeleri arasında ilişkilendirme

*Müşteri kod/grupları ile Ürün kod/gruplarının birleşik olarak fiyat listeleri ile ilişkilendirilmesi

*Satış koşulları tablosunda belirli bir müşteri/grup için belirli bir fiyat listesi üzerinden iskonto tanımlama

*Fiyat listeleri veya satış koşulları tablosunun hem Sipariş hem de Fatura içinden kullanımı

*Satış Koşulları tablosunun Sipariş ve Fatura’da kullanılmasını zorunlu tutma opsiyonu

*Elektronik ortamda gelen listeleri (text file, Excel vs…) sisteme alma imkanı

*Fiyat listesini elektronik ortamda gönderebilme imkanı

ERP Sistemi İçinde Teklif

Verilen tekliflerin izlenmesi, siparişe dönüşenler ve dönüşmeyenler, tekliflerin maliyeti, malzeme ve kapasite kullanım analizi bu modül içinde gerçekleştirilebilir. Tekliflere istinaden stok rezervasyonları yapabilir, ERP sistemi içinde sipariş entegrasyonu sayesinde bu rezervasyonları siparişe taşıyabilirsiniz.

Freedom ERP Teklif Modülü içinde yer alan MAD analizi ise teklif edilmekte olan ürünleri malzemelerine ayrıştırır, bunların stok-satınalma ve üretim sistemindeki pozisyonlarını inceler ve her malzeme için “var olabileceği” ilk tarihi belirler; cevaplanan “bu siparişi üretebilmek için gereken hammaddeleri en erken ne zaman bir araya getirebiliriz ?” sorusudur.

ERP yazılımınızı kullanarak, maliyet analizini fiyat listeleri ile birleştirerek ikinci ve yine karışık bir sorunun cevabını bu uygulamadan elde edebilirsiniz; bu sefer soruyu şu şekilde sorabilirsiniz :

Fiyat listemizden % kaç iskonto yaparsak hammaddelerin son satınalma fiyatları ile hesapladığımız ürün maliyetinin üzerinden % 30 kazanmış oluruz ?

Teklif modülü, ERP sistemi içinde soruyu okumanızdan daha kısa sürede hesaplamayı yapar ve hedef iskontoyu belirler. Bu hesaplama için ERP sistemi içinde yer alan, son satınalma fiyatı yerine fiili maliyet veya bir başka standart maliyet fiyat tablosu kullanılabilir, operasyon maliyetleri eklenebilir veya bazı “overhead” faktörleri dikkate alınabilir.

ERP yazılım içindeki yetenekleri kullanarak, bahsi geçen biri olarak MAD (Material Availability Date) analizi size çok zaman kazandıracaktır.

Yapılan analiz sonucunda :

Hangi malzemelerin süreyi uzattığını tek tek görebilir, önemli olanları kolayca seçebilirsiniz.

Her malzeme için stok – serbest miktar – ilk satınalma – üretimde kullanılacak miktarları ERP sistemi içinde görürsünüz.

Sıralamayı temini en uzun malzemeden başlayarak yapabilirsiniz.

ERP yazılımı içinde isterseniz analize esas kabul edilecek depolarınızı ve ana imalat planlarınızı seçebilirsiniz.

Tekliflerinizin Karlılığını Ölçebilirsiniz

Kolaylık ve hız sağlamaka için tasarlanmış Freedom ERP içinde daha önceden hazırlamış olduğunuz bir teklifi (veya Sipariş) analiz kısmına tekrar yazmadan çağırabilirsiniz. Yapılan analiz sonucu ister özet tablo ister her ürünün malzeme ve operasyon açılımları ile detaylı bir tablo elde edebilirsiniz.

ERP sisteminiz, teklif hazırlarken size hız ve esneklik kazandırır. Aynı anda tüm bunları doğru bilgi ile bir araya getirerek rekabet gücünüzü artırır.

ERP Sistemi içinde Sipariş

Freedom ERP / SİPARİŞ, stok – üretim – cari hesap – fiyat listeleri – configurator – ürün ağacı modülleri ile entegre çalışarak kullanıcının son derece hızlı hareket etmesini sağlar. ERP tüm sürecin içine dahil olarak, kolay yönetim sağlar.

Kullanıcı, isterse ERP sistemi içinde kendi yapısına uygun olabilecek farklı zincirler kurabilir. Bunlardan en fazla kullanılanı sipariş-sevk-irsaliye-fatura dörtlüsüdür. Ancak zincir, sipariş-irsaliye-fatura veya sipariş-irsaliyeli fatura olarak da kurulabilir.

Sipariş alımı esnasında veya daha sonra Freedom ERP içinde stoktan rezervasyon, üretim emrinden rezervasyonlar yapılabilir, farklı sevk adresi belirtilebilir, siparişi alınmakta olan ürün, Feature/Option tekniği ile konfigüre edilebilir; sipariş bilgileri daha   üretim emirlerine, sevk emirlerine, irsaliyeye ve faturaya sistem içinde entegre olarak ilerler. Bütün bu süreçleri ERP yazılımı içinde izlenebilir hale getirmiş olursunuz.

Müşteri Sipariş Numarası

Firmanıza özgü numaralamanın dışında (manuel veya otomatik numaralama) müşterinizin sipariş numarası da ayrıca izlenebilir. Bu sayede ERP yazılımını kullanarak, sizin numaranız – müşterinizin kendisine ait takip numarası tek sistem içinde birleşmiş olur. Şirket içinde takibiniz kolaylaşır ve hatalar azalır.

Sevk Engeli

Satış bölümü belirli bir siparişi sevk/irsaliye işlemine ERP sistemi içinde kolayca kapatabilir (bunun bir çok nedeni olabilir). Bu sayede istenmeyen sevkler gerçekleşemez.

Kısmi Gönderim için Freedom ERP çözümü

Siparişler birden fazla sevkiyat (irsaliye , fatura) ile kapanıyor olabilir. Örneğin bir siparişe istinaden 10 farklı zamanda sevkiyat yapılabilir. Bütün kısmi gönderimler sistem tarafından izlenir ve sipariş ile ilişkilendirilir. Ancak bazı siparişler için müşteriniz, siparişinin tek seferde sevk edilmesini ve kısmen gönderilmemesini isteyebilir. Sipariş kaydı esnasında “Kısmi Gönderim Engeli” aktif edildiğinde bu durum sistem tarafından izlenmeye başlar, ilgili siparişe ait herhangi bir kısmi sevk engellenir.

Esnek Fiyatlama ve İskonto

Freedom ERP /SATIŞ sistemi içinde çok farklı metodlar ile fiyatlandırma yapılabilir:

Fiyatlandırma, stok kartları üzerindeki fiyat haneleri kullanılarak veya fiyat listelerinden herhangi biri seçilerek yapılabilir.

Satış koşulları tablosu ile her iki fiyat kaynağı parametrik kullanılabilir

Siparişin her satırı farklı para birimleri cinsinden fiyatlandırılabilir.

Siparişin her satırında YPB-TL değişim endeksi farklı olabilir

Sistem, satış koşulları tablosunu esas alarak manuel kapatılabilir.

Yazılım içinde siparişin her satırı için 4 ayrı iskonto yapılabilir.

İskontolar toplam üzerinden, bakiye üzerinden ,sabit tutarlı olabilir.

Yazılımın içinden siparişin her satırına farklı KDV oranı uygulanabilir.

Tolerans ve Otomatik Kapatma

Siparişlerin doğru kapanması, bakiyelerin doğru izlenmesi için gereklidir. Satılan ürün Kg, Lt veya Metre gibi birimlere sahip ise sevkiyat esnasında sipariş miktarının aynısı kadar sevk edebilmek imkansız olabilir. Bu durumda tolerans tanımları devreye girer.

ERP sisteminin içinde her sipariş satırının farklı toleransı olabilir, her satır kendi tolerans limitine göre kapanır veya açık kalır. Tolerans tanımları ile kapanamayan sipariş satırları istendiğinde manuel müdahale ile de kapatılabilir. Böylece tek merkezden herkesin izleyebileceği aksiyonlar yapılmış olur.

Freedom ERP’de Rezervasyon

Sipariş girişi yapılırken aynı zamanda stok veya üretim sistemi üzerinde rezervasyonlar yapılabilir. Bu rezervasyonlar manuel veya otomatik (stok sistemi üzerinde yapılanlar) gerçekleştirilebilir.

Rezervasyon yapmak müşteriye yapılacak sevkiyatı garanti altına alır; sipariş esnasında bir veya daha fazla ambar üzerinde rezervasyonlar yapılabileceği gibi açık üretim emirleri üzerine de rezervasyon yapılabilir.

Yapılan rezervasyon bir stok partisinin tamamı veya bir kısmı için olabilir, rezervasyon işlemi kullanıcının seçimine bağlı olabileceği gibi otomatik olarak da gerçekleşebilir.

ERP sistemi içinde yapılan rezervasyonlar kaydedildikleri an hem diğer kullanıcılar tarafından görülür hem de sevkiyat garantilenmiş olur. ERP sistemi ile hatalar azalmış ve önlenmiş olur.

Siparişten Üretime ERP İçinde Bilgi Akışı

Sipariş girişi esnasında rezervasyonlar ile karşılanan miktarların dışında kalan kısımlar için istenirse otomatik olarak imalat talebi de yaratılabilir. Yaratılan talep kullanıcı tarafından düzeltilebilir veya bazı ekler yapılabilir. Örneğin kullanıcı imalat taleplerini otomatik olarak yaratabilir ve daha sonra tolerans bilgilerini ekleyebilir veya miktarları değiştirebilir.

Değişik siparişlerin yarattıkları talepler üretim emrinde toplanırlar. Üretim emrine entegre olmuş bir talep doğrudan değiştirilemez. Bu sayede ERP yazılımı ile sistem entegrasyonu korunmuş olur. Kullanıcı üretim emrinden geri dönerek talebi değiştirebilir (üretim emri aşamasında talep edilen miktarlar üretim personeli tarafından incelenir, gerekiyor ise miktarsal değişiklikler yapılabilir).

Configurator Kullanımı

Sipariş girişi esnasında veya daha sonra, siparişin her kalemi için configurator kullanılabilir. Bu sayede siparişi alınmakta olan ürünün eğer müşteri tarafından seçilebilen opsiyonları var ise, bu bilgiler sisteme aktarılmış olur. Bu noktadan itibaren üretim talebi, üretim emri, malzeme ihtiyaç planı, irsaliye ve fatura yapılmış olan konfigürasyonu bilerek hareket etmeye başlar.

* Bu konuda daha fazla bilgi için CONFIGURATOR bölümüne bakınız.

Farklı Sevk Adresi

Siparişin sevk adresi müşterinin adresinden farklı olduğu zaman siparişte ikinci bir adres daha yazmak gerekir. Sistemde bir müşteri için birden fazla sevk adresi tanımlanabilir. Eğer sevk adresi daha önceden sisteme kayıt edilmemiş ise bu aşamada yazılabilir. Eğer önceden mevcut olan bir adres ise çağrılarak kullanılabilir.

Freedom ERP’de Siparişin İzlenmesi

Siparişin izlenmesi sistemde bir çok farklı rapor vasıtasıyla olabileceği gibi, doğrudan sipariş formu üzerinden de bilgi alınabilir. Sipariş akıbetini bir özet sayfa halinde görüntülemek veya her satır için detaylı bilgi almak mümkündür. Sistemde her sipariş satırı, geçmiş dönemde kapatılan (devir öncesi) – sevk emri verilmiş ancak sevk bekleyen – sevk edilmiş – faturalanan – iade alınan – net kapatılan – bakiye detayında izlenmektedir.

Müşteri Kodları

Çalıştığınız müşterilerin bazıları sizden bir satınalma yaparken kendilerine ait olan stok kodlarının sizin satış evraklarınızın üzerinde yer almasını ister. Diğer bir deyim ile irsaliye ve faturanızda onların stok kodu yer almalıdır. Bu sayede onların tarafındaki işlemler kolaylaşmış olacaktır.

Freedom ERP sisteminde kendinize ait kod sistematiğini hiç bozmadan müşterilerinizin bu isteğini kolayca karşılayabilirsiniz.

Freedom ERP Sistemin Özellikleri

Sistem Stok Kodu-Müşteri Stok Kodu setleri her müşteri için ayrı ayrı veya her grup müşteri için ayrı ayrı hazırlanabilir.

İrsaliye / Fatura / Sipariş gibi müşterinize ulaştırılabilecek tüm evraklarda :

Sadece Müşteri Kod ve açıklaması veya hem sizin hem de müşterinizin kodları beraberce yer alabilir.

Çevirme işlemi sistem tarafından otomatik gerçekleştirilir

Müşteri Kodları barkod sisteminde de kullanılabilir.

Firmanızın kod sistematiği bozulmaz, tüm analizlerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz

Bir ürününüz farklı müşterilere farklı kodlar ile satılabildiği için her müşteriniz için farklı kod açarak sisteminizde kod karmaşası yaratmamış olursunuz.

Sevkiyat

İrsaliye modülü, sipariş – sevk emri – çeki listesi modülleri ile ERP yazılımı içinde entegre çalışabilir, bağlantı şekli her firmanın kendi kurgusuna göre olabilir.

İrsaliye işlemi gerçekleştiğinde uygulanan kurguya göre sipariş / sevk emri ve çeki listesine geri besleme yapar. Örneğin, bir sipariş için aşağıdaki bilgi ortaya çıkabilir.

Sipariş Miktarı      100

Sevk Emri Verilen     80

İrsaliyesi Hazırlanan (Sevk Edilen)     50

Bu sayede siparişler tüm detayı ile izlenebilir.

Genel olarak :

Bir sipariş n adet irsaliye ile gönderilebilir.

Bir Sevk Emri n adet irsaliyeye dönüşebilir.

N adet sipariş bir irsaliye ile gönderilebilir (Müşteri aynı ise)

N adet sevk emri bir irsaliye üzerinde birleşebilir.

İrsaliyeler fiyatlı veya fiyatsız olabilir.

Faturalanmamış irsaliyeler sistem tarafından izlenir.

Farklı sevk adresi irsaliye üzerinde otomatik olarak yer alabilir.

İrsaliye formu istenildiği gibi dizayn edilebilir.

İrsaliye üzerine taşıyıcının bilgileri işlenebilir.

İrsaliye – muhasebe entegrasyonu tanımlanabilir.

Sevk Emri

Sevk emri, sipariş ile irsaliye arasında yer alır, prensip olarak bir iç evraktır. Sevk Emri, satışın depoya “sevk edilebilir” mesajını sistemin içinde taşır, bir sevk emrinin içinde bir siparişe ait ürünler olabileceği gibi birden fazla sipariş veya müşteriye ait ürünler de olabilir.

Sevk Emri, Sipariş tarafından rezervasyon yapılmış ürünleri içerir; bu evrakın oluşumu ile sipariş sistemine geri besleme yapılır. Bu noktada sipariş sistemindeki rezervasyonlar Sevk Emri haline gelir ve satış bölümü raporlarında “Sevk Emri” verilmiş miktar olarak görünürler.

Sevk Emri’nin verilmiş olması sevkiyatın gerçekleşmiş olması anlamına gelmez, işlemin bundan sonraki kısmı yazılımın içinde Çeki Listesi veya İrsaliye ile devam eder.

Sevk Emri, depo alanında “toplama listesi” gibi kullanılır; irsaliye gibi matbuu bir evrak olmadığı için ERP yazılımınız içinde istenildiği gibi dizayn edilebilir.

Sistemde iki farklı sevk emri bulunur. Bunlardan birincisi yukarıda açıklanan şekilde firma-müşteri arasındaki operasyon içindir; ikinci sevk emri ise firmanın farklı noktalardaki depolarına sevk için kullanılan “Dahili Sevk Emri” dir.

Dahili Sevk Emri – Yol İrsaliyesi – Depo Teslim Alma Fişi zinciri sayesinde firma kendisine ait depolar arasında (coğrafi adresleri farklı olan) ürünlerini hem gönderebilir hem de yolda bulunanları kolaylıkla izleyebilir.

Çeki Listesi

Çeki Listesi, herhangi bir sevkiyatın ambalajlama bilgilerini, kutu / palet içeriklerini izleyen uygulamadır, prensip olarak Sipariş – İrsaliye arasında yer alır. Çeki Listesi bir sevk emrinden veya bir siparişten faydalanarak yaratılır.

ERP yazılımı ile bölümleri bir birine bağlayarak hataları azaltır, süreçleri hızlandırırsınız. Bu sayede bir çok operasyonel iyileşme gerçekleştirmiş olursunuz. Freedom ERP tüm süreçleri doğru ve hızlı olacak şekilde yazılım içinde kayıt altına alıp, işletme içinde bilgiyi taşımaya odaklanmıştır.

Finansman Modülü

Freedom ERP Finansman Modülü Yönetimi birden fazla döviz ile çalışabilen, detaylı yaşlandırma analizleri ile alacak ve borçları takvim üzerinde gösterebilen, nakit ve çek/senet portföylerinin bugün veya geçmiş tarihte raporlanabildiği, eşleştirme yapısı ile işlem bazında kapatmanın uygulanabildiği çalışma ortamını sağlar.

Freedom ERP finansman modülleri borç / alacak bakiyelerini istenilen geçmiş tarihte üretebilir. Bu sayede kullanıcılar rapor alıp saklamak zorunda kalmaz.

Finansman işlemlerinde kullanılacak çapraz kurlar için Freedom ERP Finansman Modülü günlük döviz kurlarını T.C.M.B sayfasından kendisi alır ve herhangi bir hatalı işlemin önüne geçer. Yazılım her işlemi farklı kurlar ile yapabilir ve işlemleri seçilen herhangi bir döviz cinsinden raporlayabilir. Bu özelliği ile önceden raporlama dövizini sabitlemek zorunda kalmamış olursunuz.

Freedom ERP finansman uygulaması içinde işinizi kolaylaştıracak özellikler :

– Müşterilerinize risk limiti veya açık hesap limitini manual olarak vermek yerine her teminatı (veya yönetici talimatlarını) kayıt altına alıp bunların sonucunda limit rakkamını üretebilmek.

– Borç veya alacak yaşlandırmanın takvim / tablo formatında elde edilebilmesi

– Kur farklarını hesaplayan ve fiş olarak kaydeden uygulama sayesinde dönem sonlarında önemli zaman kazancı.

– Bankalar ile bağlantı kurarak EFT ve Havale işlemlerinin bir kere işlenerek hem finansman hem de muhasebe kayıtlarının oluşturulabilmesi

– Kasa işlemlerinde tek fiş içinde farklı para birimleri ile işlem yapabilmek, istenilen satırın dekontunu o anda basabilmek sayesinde seri işlem imkanı.

– Kasa ve portföy yetkilendirme sayesinde çok sayıda noktadan (şube, fabrika) güvenli işlem yapabilme.

– Çek alma – verme işlemlerinde bilgilendirici ekranlar ile işlem yapma, çek seçme imkanı.

– Cari hesap kartları üzerinden çok sayıda analize ulaşabilme imkanı

– Nakit akış uygulaması sayesinde siparişleride içine alan raporlama imkanı, sınırsız sayıda nakit akış raporlama şablonunu tarif edebilme yeteneği.

ERP yazılımı ile finansal aktivitelerinizi izlemek, raporlamak ve eskisinden daha verimli sonuçlar almak kolaylaşır.

Veri Aktarım Yazılımı

Veri Aktarım Yazılımı : Her Ana Sanayi kendi bilgisayar sisteminin özelliklerine göre sipariş ve etiket bilgileri üretip bir birinden farklı format ve standartlarda Yan Sanayi firmaları için yayınlamakta ve yine kendi sisteminin özelliklerine göre etiket, elektronik irsaliye, elektronik fatura, lojistik firma bağlantısı gibi entegrasyonun gerçekleştirilmesini talep etmektedir.

Freedom ERP 4X4 sistemi 26 Ana Sanayi ve First Tier firması ile bu entegrasyonu sağlamasının yanısıra, değişiklik veya yeni eklenen talepleri de izlemektedir.

Freedom ERP 4×4 Nasıl Çalışıyor

Freedom ERP 4×4, 4 temel fonksiyonu sağlar :

1. Ana Sanayi firmalarının yayınladığı bilgileri alır, açık veri tabanı içinde biriktirir

2. Ana Sanayi firmalarının elektronik olarak talep ettiği bilgileri yayınlar ve gönderir

3. Ana Sanayi firmalarının sizden istediği etiketlemeyi gerçekleştirir, formatlar Freedom ERP 4×4 içinde hazırdır

4. ERP sistemi ile entegrasyon sağlar

Freedom ERP_4x4_flow

Freedom ERP 4×4 Yazılımı çok kısa sürede devreye girer

Freedom ERP 4×4 Yan Sanayi Veri Aktarım Yazılımı yıllardır kullanılmakta ve her gün geliştirilmekte olan bir yazılımdır. Sisteminize kuruluşu 1-2 saat içinde gerçekleştirilebilir ve ilk sonuçları da 1 gün içinde verebilir. Örneğin ilk Ana Sanayi siparişini okumanız birinci gün gerçekleşebilir, muhtemelen ertesi gün ilk etiketlerinizi basabilir veya elektronik irsaliyenizi gönderebilecek noktaya gelmiş olursunuz.

Aşağıda görebileceğiniz gibi yazılım, sipariş alma- etiketleme – elektronik irsaliye / fatura şeklinde kullanılabileceği gibi üretim veya stok veri tabanından elde edilebilecek OEE analizi veya DOCK-TO-DOCK uygulamalarına kadar genişleyebilmektedir. Doğal olarak bu tür sonuçları elde etmeniz biraz daha fazla zaman ister.

Niçin Freedom ERP 4×4 kullanmalısınız ?

Freedom ERP 4×4 yazılımının bugünkü halini alması 8 yıl sürdü, içinde 26 değişik firmanın uygulaması var ve yeni bir ana sanayi uygulaması ortaya çıktığında ücret almadan ekliyoruz. Bu sistemin alternatifi yazılım bölümünüzün yazması veya çalıştığınız yazılım şirketinden bunu talep etmeniz. Elbette ki her iki seçenek de sizin için geçerli ancak dikkat ederseniz Freedom ERP 4×4 içinde zaten her şey hazır.

Freedom ERP 4×4’ün fiyatı ne ?

Freedom ERP 4×4’ün fiyatını duyduğunuzda “bir daha tekrarlar mısınız, hepsi bu mu” gibi bir şeyler söyleyeceğinizi tahmin ediyoruz, hatta eminiz ! … Bizi arayın, haklı olduğumuzu göreceksiniz.

Freedom ERP 4X4Sisteminin Otomotiv / Beyaz Eşya Uygulama Listesi

Tofaş Türk

6 Aylık Kesin ve Öngörü Siparişlerinin ERP sistemine aktarımı

KANBAN Sipariş Alımı

Büyük ve Küçük Formatta Sevkiyat Etiketlerinin basılması

Elektronik İrsaliye Dosyasının Hazırlanması (Tofaş Tedarikçi Programı İçin)

Elektronik Fatura Gönderimi

FORD Otosan

FOSN Üzerinden Günlük-Haftalık Program Alınması, ERP sistemi içinde daha önce alınmış olanlar ile kıyaslanması

Kesin ve Öngörü siparişlerden malzeme ve kapasite planlarının hesaplanması

CEVA Entegrasyonu, sevkiyat listesi ile planın kıyaslanabilmesi

Etiketleme ve Otomatik ASN Gönderimi

DOCK-To-DOCK Ürün ve Malzeme Raporları

Elektronik Cari Hesap Mutabakat Gönderimi

FORD AVRUPA – DARWIN üzerinden Öngörü ve Kesin Siparişler (RELEASE and DAILY CALL IN – DCI)

RENAULT

DELFOR ve DELJIT formatında Öngörü ve JIT Siparişlerinin okunması, sisteme otomatik aktarımı

ETI1 ve ETI9 Formatında Sevkiyat Etiketi hazırlanması

DESADV formatında Elektronik İrsaliye oluşturulması

INVOICE formatında Elektronik Fatura oluşturulması

SIM WEBEDI Sipariş Mesajının okunması

BSH

BSH DELFOR EDI Sipariş Alımı

ISUZU

SAS ve SAT Siparişlerinin Alımı, sisteme otomatik aktarımı

ISUZU Sevkiyat Etiketinin sistem içinden basılması

TOYOTA

KANBAN ve 12 Haftalık Siparişlerinin Alınması, ERP sistemine aktarılması

GRAMMER

DELINS formatında Siparişlerin okunması ve ERP sistemine aktarılması

KARMANN

DARWIN üzerinden Öngörü ve Kesin Siparişlerin ERP sistemine aktarımı (RELEASE and DAILY CALL IN – DCI)

MERCEDES BENZ

MERCEDES – HOŞDERE Siparişlerinin Okunması ve ERP sistemine aktarılması

MERCEDES – AKSARAY Siparişlerinin Okunması ve ERP sistemine aktarılması

Sevkiyat Etiketinin sistem içinden basılması

YAZAKI

DELFOR formatında Siparişlerin okunması ve ERP sistemine aktarılması

ARÇELİK

ARÇELİK ASRS Takibi

ARÇELİK Siparişlerinin Okunması ve ERP sistemine aktarılması

ARÇELİK – LG Siparişlerinin Okunması ve ERP sistemine aktarılması

DAIMLER

DELFOR formatında Siparişlerin okunması

ODETTE OTL1 Sevkiyat Etiketi

PRESSAN

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması

TEMSA

Sevkiyat Etiketlerinin ERP sisteminden elde edilmesi

AKA Otomotiv

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

MAKO

Öngörü ve KANBAN Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

VALEO

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Avon

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Beyçelik

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Ermetal

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Facil

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Toyota Boshoku

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

BMC

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Federal Mogul

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

Türk Traktör

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

ZF Sachs

Elektronik Sipariş Dosyasının okunması ve ERP sistemine aktarılması

* Bu sayfada adı geçen firmalar ve markalar ile Temel Teknoloji arasında bir ilişki yoktur, sadece ilgili firmaların bilgisayar ortamında yayınladıkları veya aldıkları bilgi seti yazılımlarımız tarafından tanınmakta ve kullanılabilmektedir.

Standart Maliyet Nasıl Hesaplanıyor ?

Standart Maliyet, bir ürünün içinde yer alan malzeme ve operasyonlara ait standart miktar ve sürelerinin önceden belirlenen bir fiyat seti ile çarpılması ile ortaya çıkar. ERP yazılımı içinde de aynı mantıkta biraz daha zenginleştirerek işlenir.

Farklı sektörlerde veya farklı türde fiyat setleri kullanıldığında öngörülen maliyet, yerine koyma maliyeti, teklif maliyeti gibi isimler alabilir.

Freedom ERP içinde yer alan standart maliyet uygulaması, miktar ve fiyat ikilisine zaman ve unsur boyutlarını da katarak zenginleştirir.

Freedom ERP standart maliyet sisteminde fiyat, zaman içinde değişken olabilir. Bu sayede bir teklifin verilme tarihindeki öngörülen maliyeti ile teslim tarihindeki maliyeti ayrı ayrı değerlendirilebilir.

ERP içinde konu alan diğer bir boyut ise “maliyet unsurlarıdır”. Maliyet tanımı sadece malzeme veya operasyon olmak zorunda değildir, işçilik, enerji, yıpranma gibi unsurlarda fiyatlandırılabilir.

Standart ve Fiili Maliyet

Başarılı maliyet yönetimi için son derece gereklidir. Çünkü üretim ve maliyet sisteminizde ki sapmaların (varyansların) ölçülebilmesi için sabit duran bir noktaya ihtiyacınız vardır (tıpkı kuzey yıldızının her zaman kuzeyde olması gibi, bu yüzden ona demirkazık denir).

Bu maliyet sadece teknolojik gelişmelerden veya fiyat setini değiştirmeniz ile değişir ancak fiili maliyet çok fazla faktörden etkilenebilir. Örneğin dönemlik üretim artıp eksilebilir, masraflarınızın çoğu aslında sabit olduğu için (eğer özel bir tedbir alınmaz ve çalışmayan zamana ait kısım ayrılmaz ise) ürünlere şarj edilen masraflar maliyet üzerinde dalgalanma yaratır; veya yeni alınan bir tezgahın amortismanı dağıtıldığında o hattan geçen ürünler bir anda maliyet artışına uğrayabilirler.

Standart maliyet ile fiili maliyet arasındaki farklar ise size, sisteminizin neresine dikkat etmeniz gerektiğini, potansiyel problem alanlarını veya ürün mühendisliğinizin ne kadar başarılı olup olmadığını gösterir.

Standart Maliyet Nedir? Adlı makalemizden de konuyu okuyabilirsiniz… 

Fiili Maliyetin ve Freedom ERP

Fiili maliyet (actual cost), bir envanter kaleminin üretilmesi ve / veya satın alınması için gerçekten harcanan kaynakların (satınalma masrafları, hammadde, zaman) çeşitli dağıtım anahtarına göre şarj edilmesi sonucu ortaya çıkar. Ortaya çıkan maliyetin satış, müşteri ve ürün karlılığı gibi analizlerde kullanılabilmesi, gerektiğinde de standart ve enflasyon düzeltmeli maliyet ile kıyaslanabilmesi gerekir.

Gerçek harcanan teorik ürün ağacınızın işlenmesinden farklıdır, bunun için iş emrinden üretim deklarasyonuna kadar işleyen zincirde gerçek malzeme ve gerçek süreler Freedom ERP tarafından kayıt altına alınır.

Analizlerde kullanılabilirlik özelliğinin sağlanması için Freedom ERP sistem içindeki her hareketin maliyetini (üretim, satış, hurda çıkışı vs…) izler, bu sayede her faturanızın her satırı maliyetlendirilir.

Kıyaslanabilirlik olabilmesi için ise en az 2 maliyet kurgusunun aynı anda olabilmesi gerekir. Freedom ERP ise 3 farklı kurguyu aynı anda bilir, TL – Fiili maliyetinizi hem standart hem de enflasyon düzeltmeli maliyet ile kıyaslayabilir. Bu sayede bir yandan sistem içindeki sapmalar diğer yandan ise gerçek karlılık rakkamları, ERP raporları içinde ortaya çıkmış olur.

Masraf Dağılımı Nasıl Yapılıyor? Freedom ERP’nin Avantajı Nedir?

Muhasebenizin çeşitli hesaplarında biriken masraflar kendi türlerine ve ilişkili oldukları merkezlere göre ürün veya yarı mamul üzerine dağıtılır.

Dağıtılacak maliyetler ile üretim sistemi içindeki gerçek operasyon süreleri anahtarların süzgecinden geçerek üretim deklarasyonlarına, oradan da ürünlere (yarı mamullere) ulaşır.

ERP içine işlenmiş bilgi sayesinde dağıtım esnasında 20 farklı unsur kullanılabilir, bu sayede her üretim hareketinin hem malzeme hem de 20 farklı unsurdan aldığı maliyet izlenebilir.

Yan Ürünler ve Maliyet Kurgusu

Yan ürün, bir üretim sürecinde ister istemez ortaya çıkan, ekonomik değeri olan nesnedir.

Örneğin tohumdan sıvı yağa giden zincirde “küspe” bir yan üründür, çünkü ayrıca satılabilen, değeri olan bir nesnedir. Dolayısı ile bu nesnenin değeri sonuçta ortaya çıkan yağın maliyetini azaltıcı bir etki yapmalıdır.

Yan ürünler genellikle satın alınmaz, ancak satılabilir veya bir başka imalat sürecinde kullanılıyor olabilir. Kullanıldığı durumda ortaya çıkacak ürünün bir maliyet unsurudur.

Freedom ERP, yukarıdaki kurguyu olması gerektiği gibi maliyetlendirebilen dünyadaki ender ERP-maliyetlendirme programlarından birisidir.

Demontaj veya Tek Giriş Çok Çıkış

Freedom ERP, maliyetlendirme yazılımı bugüne kadar bir çok sektörde sınanmış ve kullanılmakta olduğu için benzersiz özelliklerle doludur; demontaj işleminin maliyetlendirilmesi ve demontaj işlemine masraf dağıtabilme yeteneği de bunlardan birisidir.

Demontaj, bir bütünün parçalarına ayrılmasıdır. Parçaların birer satınalma fiyatı yoktur sadece bütünün maliyeti vardır, ancak demontaj sonucu ortaya çıkan parçalar satılıyor veya başka süreçlerde kullanılıyor olabilir ve maliyetlerinin hesaplanması gerekir.

Demontaj eylemine en çok elektronik cihaz satışı veya üretimi yapan işletmelerde, canlı hayvan ve et sanayiinde, süt üretiminde, orman ürünlerinin üretiminde rastlanır.

Diğer yandan sattığı bir ürünü iade alarak parçalarına ayıran veya bakım amaçlı demonte edip içine başka parçalar da katarak tekrar birleştirme işlemi yapan işletmeler zaman zaman demontaj eylemini gerçekleştirirler.

Çoklu Depo Ortamı

Freedom ERP maliyet sistemi Freedom ERP stok sistemi ile iç içe çalışır. Sistem her deponun hareketlerini ayrı ayrı izleyebildiği gibi ayrı ayrı da maliyetlendirebilir. ERP sistemi içinde raporlamak istenildiği şekilde, raporlama yapma esnekliğine sahipsinizdir.

Klasik ERP sistemlerinde bir malzemenin maliyeti nerede olursa olsun aynı kabul edilir, ama bu durumda aşağıdaki sonucu elde edemezsiniz.

Örneğin 3 farklı satış ofisiniz ve depoları olsun. Her birimin kendi performansını doğru değerlendirebilmeniz için kendi içinde maliyetlendirme yapmanız gerekir. Çünkü bir şubeniz diğerine göre stoğu daha hızlı çevirebiliyor ve daha etkin yönetebiliyor olabilir. Hızlı ile yavaşı ayırabilmeniz için bu gereklidir.

Sistem, belirli depoları ayrı ayrı, bazı depoları ise bir arada düşünebilir (isterseniz hepsini tek olarak da düşünebilir), bu sayede işletmenizin amaçlarına en uygun maliyetlendirme kurgusunu oluşturabilirsiniz.

Fire Dağıtımı

Freedom maliyet sisteminde “fire”, klasik yöntemlere göre farklı şekillerde ele alınabilir.

Fire’nin dikkate alınabilmesi için en klasik yol ürün ağacı tanımı yapılırken kullanım miktarlarını belirli oranlarda fazla söylemektir. Ancak bu yöntem olayların hep aynı şekilde olacağını varsayar, halbuki Freedom ERP sistemi zaten gerçek kullanımları kayıt altına alabildiği için buna hiç gerek olamayabilir.

Ürün ağacı tanımı veya gerçek kullanımlar nasıl yapılırsa yapılsın bazı durumlarda ölçmek çok zor veya imkansız olabilir. Özellikle Kg, Mt, M2 veya Litre gibi birimler ile takip edilen malzemeleri % 100 ölçebilmek oldukça güçtür ve ister istemez dönem sonlarında kayıtlarda olan ama gerçek sayımda olmayan miktarlar ortaya çıkar. ERP sisteminin getirdiği avantajlar ile gerçek sayımları da kolay ve hızlı bir şekilde yaparsınız.

Bu durumda “Fire Dağıtım Fişi” hazırlanarak bu miktarlar mevcut üretimlere otomatik olarak aktarılabilir. Bu yöntem zaman zaman oluşan “beklenmedik fire” miktarlarının bir dönem içine dağıtımında da kullanılabilir.

Fason İşlemler ve Maliyet

Fason işlemler 2 türlü olabilir, sol tarafta fason işlem yaptırdığınız durum sağ tarafta ise sizin fason yaptığınız durum gösterilmektedir.

Fason işlemler iki türlü olabilir ;

1. Sizin yaptırdıklarınız

2. Sizin yaptıklarınız

İlk durumda, size ait olan malzemeler bir başka üreticiye gider ve işlem görerek geri gelir. Bu durumda ERP sistemi, hem kime ne verdiğinizi izlemeli hem de geri gelen nesneye fason işçiliği ekleyerek stoklarınıza girişini sağlamalıdır.

İkinci durumda ise kullanılan malzemelerin size bir maliyeti yoktur. Ancak üretilen nesne gördüğü operasyonlardan dolayı masraf dağıtımdan payını almalıdır.

Freedom maliyet sistemi her iki durumda da olması gerekeni yapar ve maliyetlendirme kurgunuzu tamamlar.

Firmanızın maliyetlendirme düzeninin yeterli olup olmadığını anlamak için kontrol listesi için tıklayın…

Formu Doldurun