ERP: Halkaları Birbirine Bağlar

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Anasayfa > ERP: Halkaları Birbirine Bağlar

Tedarik zincirinde baştan sona uzanan birçok bağlantılı iş vardır, ve bu işlerin birinde çıkan sorun bütün zincirin bozulmasına neden olabilir. Bu sorunları yaşamadan tedarik zincirinizi yönetmek başarılı bir ERP çözümünün entegresinden geçiyor.

Eğer Bağlantı Yoksa Zincir de Yoktur 

Son zamanlarda ERP modüllerinde oldukça iyi geliştirmeler oldu; Transfer, yerleştirme, iş gücü yönetimi,ses tanıma sistemi gibi özellikler eklendi ve geliştirildi. Tedarik zinciri entegrasyonu sayesinde tedarikçiler, üretici, dağıtım kanalları ve depo tek ve güçlü bir zincir olarak birbrine bağlanıyor ve tüm süreç boyunca iyileştirmeler sağlanıyor.

Her Bağlantının Envanterini Çıkarmak

Tedarik zincirinin her halkası stok yönetimi etrafında döner. Eğer zincirin halkalarından birinin stoğunda yetersizlik olursa, bu bütün zinciri etkiler. Bu zincirin şeffaf biçimde yönetilebilmesi ve kesinti olmaması için ERP sistemleri üzerinden, halkaların bir biri ile sürekli haberleşme içinde olması gerekir. Eksiklikler zaman kaybına ve maliyetlerin yükselmesine sebep olur. Envanter hesaplanması, sürecin her kısmında önemlidir. Envanterdeki iyileşmeler şunları eşit şekilde etkiler :

 • Kalite
 • Esneklik
 • Müşteri yanıtları
 • Dengelenmiş süreçler
 • Düşük tutulan maliyetler

Tedarik zinciri entegrasyonu, ERP yazılımı ile her bağlantının yepyeni bir şekilde birbiri ile iletişim kurmasını sağlar. İşlemlerin her aşamasında, ERP yazılımından gerçek zamanlı veriye ulaşılabilir ve daha hassas stok dönüş hesaplamaları yapılabilir. Yeni yollar açılabilir ve mevcut kaynaklar yüzde yüz performans oranına çıkabilir.

Güçlü Bağlantılar Kurmak

ERP entegrasyonu ile sizin kendi iç üretim sürelerinizi optimize etmeye ek olarak, tedarik zinciri entegrasyonu teslim süresi, iç ve dış üretim süreleri ve gelen ve giden geçiş süreleri gibi işlemlerin optimizasyonu içinde öngörülerde bulunur. Dikkat etmeniz gereken bazı yararlı bileşenler şunlardır;

 • Malzemelerin ayarlanabilir faturaları: Özel siparişler, revizyon ve geliştirmelere olanak tanır.
 • Stok: Kalite kontrol ve akış için stratejileri birbirine bağlar.
 • Malzeme planlama sistemi: Tüm sistemi geliştirmek için iletişimde tutar.

Dönüşüm süresi iyileştirme ve optimize edilmiş yönlendirme, tedarikçileri zincire bağlayarak sağlanan faydaların en önemlilerinden ikisini oluşturuyor. Transfer ve yerleştirme yönetimine kombine edilmiş coğrafi yer işaretleme ve haritalama özellikleri verimliliği arttırırken aynı zamanda her iki tarafta maliyetlerin azaltılmasına da yardım ediyor.

Bu araçlar ayrıca akışı iyileştiriyor ve konu transit zamanları olduğunda tutma süresini en aza indirgiyor. Buna ek olarak gelen ve giden transit süreleri de ustalıkla hesaplanıyor.

En Zayıf Halkanız Kadar Güçlüsünüz

Tedarik zinciri entagrasyonun başarısı-tüm faydalarına rağmen-şirketin tüm organları tarafından benimsenmesine bağlıdır. Tüm organlar tarafından uygulanmadıkça, bir yerden aksadıkça şirketin diğer kısımlarını da etkiler. Bu yüzden ERP çözümlerinde kısa dönemli başarılar yerine uzun dönemli oturmuş bir sisteme sahip olmayı düşleyin.

ERP sistemlerinin seçiminde birçok faktör ve uzun vadeli faydalar dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin en önemlilerinden üç tanesini sayacak olursak;

 • Şirketin bütününe yayılma konusundaki başarısı
 • Bütünleşebilme derecesi
 • Kullanıcı ara yüzünün uyumudur

Şirketiniz ve tedarik zinciri organizasyonunuz programı ne kadar kapsamlıkullanırsa programın başarılı olma olasılığı o kadar artar. Güçlü bir zincir oluşturun ve şirketiniz için en doğru ERP çözümüne bir an önce sahip olun.