ERP ile Elektronik Tablo Yazılımları (Excel) Karşı Karşıya Mı?

ERP ile Elektronik Tablo Yazılımları (Excel) Karşı Karşıya Mı?

Anasayfa > ERP ile Elektronik Tablo Yazılımları (Excel) Karşı Karşıya Mı?

ERP vs Excel-Şirket çalışanları kendilerinden çabucak istenen raporları çıkartabilmek, yetersiz kalan şirket yazılımlarının (ERP veya Ticari Paketler) açıklarını kapatmak ya da kendilerine göre bir dünya yaratmak için ofis yazılımları, özellikle de elektronik tablo yazılımları kullanır. Bu tür yazılımlar 1980li yıllardan itibaren nerede ise bilgisayar kullanan herkes tarafından az veya çok kullanılmıştır.

ERP yazılımları ise dünyada yaklaşık 35, yurdumuzda ise yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahipler. İlk başlarda kullanım güçlükleri ve fiyatları oldukça abartılmış olan bu yazılımlar zamanla ülkemizde de çeşitli uygulamalar ile yavaş bir tempo içinde olsa da kullanıcı sayılarını arttırıyorlar.

Hemen her yerde ERP ile Elektronik Tablo Yazılımları karşılaşır, ERP yazılımları kendilerini kullanıcılara benimsetebilmek için birçok yerde bu engeli aşmak zorundadır (muhasebe departmanı hariç). Çoğu kez firma politika ve prosedürleri ile aşılmış gibi görünen bu ikilem her an yeniden alevlenmeye hazır bir kor ateş gibi yaşamaya devam eder.

Niçin ERP ve Elektronik Tablo yazılımları karşı karşıya geliyor?
(Aşağıda listeleyeceğimiz sebeplere eklerinizi bekliyoruz)

– ERP yazılımlarında birden çok kişi işini doğru ve zamanında yapması gerekir. Dolayısı ile bir kişinin sonuç alabilmesi için süreçte kendisinden önce yer alan kişiler kayıtlarını doğru olarak bitirmiş olmalılardır. Bu söylemesi kolay gerçekleştirmesi zor bir iştir.

– Elektronik tablo yazılımları ile ne isterseniz yapabilirsiniz, ERP yazılımları ise kuralları izlemeye çalışır. Proje gruplarının masada konuşurken kural üzerine kural geliştirmelerine oldukça sık rastlanır, ancak uygulama noktasında bu kuralların hepsi çalışmayabilir. Buna karşı gerek yazılım gerekse de süreçler revize edilerek cevap bulunmalıdır aksi halde kullanıcılar her çözümsüz kalan noktayı kendi yöntemleri ile aşarlar ancak bu yöntemler şirketin bilgi bütünlüğünü bozuyor olabilir. ERP yazılımı sistemi düzen içinde ilerlemeye zorlar, anlık çözüm arayanlar bu durumu sevmezler.

– Şirketlerin iş süreçleri yerleşik bir düzene sahip olmadığı ve ERP projesi gerçekleştirilirken yazılımın gücüne gereğinden fazla güvenildiği için çalışanların güncel gerçekleri ile uyumsuzluklar oluşur. Bu tür uyumsuzluklar bölgesel – kişisel uygulamaları canlandırır.

– Kullanılmaya çalışılan ERP yazılımının işe uygun olmaması durumunda da ofis yazılımlarının kullanımı artar. Satınalma aşamasında ERP yazılımının sadece bedeline yoğunlaşan proje grupları kolaylıkla asıl maliyet kaleminin kullanım veya kullanılamama olduğunu unutabilirler. Neyse ki ERP yazılımlarının bedelleri artık oldukça azalmış durumda olduğu için bu konuyu şirketler eskisinden daha kolay çözebilirler.

Elektronik Tablo Yazılımları ile ERP arasında entegrasyon geliştirilmeli.

İş hayatımızda hem ofis yazılımlarının hem de ERP yazılımları gibi entegre sistemlerin yeri var. Dolayısı ile bunları birer alternatif olarak değil bir arada kullanılması gereken araçlar olarak görmek en iyisi.

ERP veri tabanı ve uygulamaları ile ofis yazılımları arasında veri alışverişinin hem kolaylaştırılması hem de yapısal hale getirilmesi herkesin işini kolaylaştıracaktır.

Erp Konusunda daha çok bilgi için diğer yazılarımızı görüntüleyin… (ERP NEDİR ana başlığına link)


Kaynakça

*www.cengizpak.com.tr / Cengiz PAK’a ait web sitesinden alıntılanmıştır.