ERP Süreçleri

Anasayfa > Blog

MRP veya ERP çalışmaları konusunda başarıya giden yol için en önemli iki nokta, hedefler ve performans kriterleridir. Bu tip çalışmalar içinde olan firmaların sıkça yaptıkları hatalar onların uygulama süreçlerinin karmaşık ve gereksiz yere uzun olmasına yol açar. ERP – MRP  proje çalışması sürecinin uzaması ise hedeflerin aşınmasına ve giderek unutulmasına neden olmaktadır.

Halbuki firma, bilmediği bir çalışmanın içinde değildir. Aksine çok iyi bildiği, kendi günlük hayatını ve iş yapma süreçlerini ERP Projesi çatısı altında değiştirmeye çalışmaktadır. Elbette ki asıl zorluk alışkanlıkların değiştirilmesi, bir arada çalışmanın getirdiği güçlükler ve sınırlardır.

Bütün yaşayan sistemler kendi hallerine bırakıldığı zaman minimum enerji harcayacakları pozisyonu elde etmeye çalışır, şirketlerde böyledir.

Yapılması gereken, pozitif enerji harcayarak şirketinizin entegrasyonunu ve dik durabilmesini sağlamaktır. İşte bunun için hedef olmalıdır. ERP – MRP projesi yönetirken bu hedeflere doğru gidip gitmediğinizi gösteren performans kriterleriniz…

ERP ve MRP Projelerinde Net Hedefleriniz Var mı ?

Çalışma başlamadan önce ERP – MRP projesi için firma hedeflerini net olarak ifade etmelidir, örneğin :

Teslim tarihlerinde % 50 – 75 azalma
Kalite maliyetlerinde % 45 – 55 azalma
Envanterde % 40 – 60 azalma
Kullanılan alanda % 40 – 60 azalma
Yeni ürün geliştirme zamanında % 30 – 50 azalma
Üretim maliyetlerinde % 20 – 40 azalma
Malzeme maliyetlerinde % 5 – 20 azalma

Yukarıdakiler birer hedeftir, bu aşamada firmanın ERP yazılımı ihtiyaçları henüz gündemde değildir.

Kavram ve Metodları iyice sindirmelisiniz

MRP / ERP projelerinde birçok kavram ve metod kısaltmalar ile anılır ve bir süre sonra anlamları unutulur ama kendileri kullanılır. Firmaların hedefi bunlardan birini (MRP, MRP-II, JIT, KANBAN, MES, ERP, TQ, SM vs…) uygulamak değildir, bu kavram ve yöntemler Dünya Klasında Üretici olabilmek için sadece birer araçtır.

Kavram ile metod’un farkını anlamak ve çalışmaları bu bilgi zemini üzerinde yürütmek son derece yararlıdır, aksi takdirde JIT’mi MRP’mi gibi cevabı olmayan sorular arasında kaybolursunuz.

Entegrasyon kolay iş değildir. (ERP – Entegrasyon)

ERP entegrasyonu bir başkasının sizin adınıza yapabileceği türden bir iş değildir. Bu nedenle, şirket dışından veya günlük operasyonunuzdan haberdar olmayan ekiplere teslim edilemez.

Nedense bazı şirketler MRP – ERP çalışmalarını mühendislik veya bilgisayar çalışması gibi görürler, halbuki böyle değildir.

Çalışmanın hedefi, şirketinizin iş yapma biçimini çağın gereklerine uyarlamaktır. Yani esas değişim fiziksel dünyada olacaktır, bilgisayarda veya ERP yazılımında değil. Dikkat edilmesi gereken, operasyonu iyi bilen insanların çalışmalara dahil edilmesidir, boş vakti olanların değil.

Bazı şirketlerde ise ERP – MRP proje konuları açık tartışma ortamında değerlendirilmeye çalışılır, halbuki değişim kararı tartışmaya açık olmamalıdır. Karar verilir ve harekete geçilir; ancak bütün gerekçeler ve hedef herkese anlatılmalı ve anlaşılması sağlanmalıdır.

“Siz bir komutanın bütün ordusu ile tartışıp, sonra da kararı oya sunduğunu hiç gördünüz mü?”

Gerçek ile yüzleşin, ne kadar çok boşuna iş yaptığınızı öğrenmek sizi üzmesin

İşletmelerin bugünkü performans ölçeklerine göre ortada hiçbir problem görünmeyebilir. Ancak görünmemesi olmadığı anlamına gelmez. ERP projeleri konulan hedeflere gidilirken performans kriterlerinin de revize edilmesine sebep olur. ERP projesi çatısı altında, örneğin herhangi bir operasyon veya prosedür için şu tip sorular sorulmalıdır :

Bu işlem envanteri azaltıyor mu?
Satış gelirini arttırıyor mu?
Masrafları düşürüyor mu?

Yukarıdaki üç soruya da “Hayır” cevabı alıyorsanız o yapılan iş veya prosedürün sebebi iyice araştırılmalıdır. Belki bu aşamada şu düşünülebilir, “yapıyoruz çünkü müşteri memnuniyeti için gerekiyor”; ancak bu durumda da satış gelirimizi etkilemesi gerekmiyor mu?

Klasik ölçekler size yetmeyebilir

Şimdi Klasik performans ölçeklerimizi (hepimizin çok kullandığı) bir gözden
geçirelim, bunlar :

  • Net Karlılık
  • Yatırım karlılığı
  • Nakit Akış
  • Lokal iyileştirme ve maliyet muhasebesi

Bunlar çok global ölçeklerdir ve birçoğu bizi hatalı yerlere götürebilir. Örneğin bunlara bakıp teslim tarihlerinizin kısalıp kısalmadığını, darboğazınızın fiyatını, hatta malzeme maliyetlerinin azalıp azalmadığını bile göremezsiniz.

İşte bu yüzden yeni, farklı ölçeklere ve sorgulama biçimine ihtiyacımız vardır, bunlar:

Süre
Süre varyansı
Katma değer sağlama
Bottleneck – Non Bottleneck
WIP ve Mamul envanteri (hammadde değil)

gibi kavramları içerirler. Her firma ölçeklerini kendi oluşturabilir, ölçeklerimiz yukarıdaki hedeflere hizmet etmelidir.

Aman, kısır döngülere dikkat

ERP projelerinde üst yönetim desteklemiyor & çalışanlar katılmıyor kısır döngüsü kırılmalıdır.

Her iki taraf içinde, ne yapınca ERP projesini desteklemiş olacakları ve ne yapmayınca engellemiş olacakları açıkça ifade edilmelidir.

ERP projelerinde üst yönetim yönlendirici ve destekleyici olmalı, bu tavrını çalışanların yetki ve sorumluluklarını arttırarak göstermelidir.

Üst yönetime düşen bir başka görev de ERP projesi içinde örnek olmaktır. Eğer çalışanlar eğitim toplantılarına katılıyor ise üst yönetim herkesten önce orada olmalı, projede başı çekmelidir.

Ancak yapılan genellikle bunun tersidir. Üst yönetim çok meşgul olduğu için toplantılara gelmez. Onlar bu çalışma ile düzene sokulması düşünülen işler ile ilgilenmektedir.

Şirketin gelecek 10 yıl’da nasıl çalışacağına karar verilirken içeride olsalar daha iyi olmaz mı ?

Bazen bir katalizör (danışman) gerekebilir

ERP projelerinde uzun sürebilecek tartışmalara engel olabilmek ve her şeyi tarafsız bir bakış açısı ile gözden geçirebilmek için uygun ortam yaratılmalıdır. Bunun için prensip olarak iki yol vardır.

* Endüstriyel danışman kullanımı
* Firma içinde çapraz takım oluşturma

Bu sayede, bilindiği varsayılan süreçlerin, kuralların ve prosedürlerin herkes tarafından gerçekten anlaşılması sağlanmış olur. Aksi takdirde bugünkü düzeninizi ERP ortamına geçirmekten başka bir şey yapamazsınız, üstelik yıllardır kök salmış informal düzeninizi (kurtulmak istediğiniz) bilgisayar ortamında canlandırmak için enerji harcamış olursunuz.

Hiçbir danışman sizin işinizi sizden iyi bilemez, işte bu yüzden önyargısız olarak sorgulayabilir. Bu sorgulamaya cevaplar üretirken doğruyu gene siz bulacaksınız ama bazen bir ateşleyici gerekli olabilir.

MRP/ERP çalışmalarının bazı işletmelerde çok kısa bazılarında ise çok uzun sürmesinin ardında genellikle yönetim becerileri veya hataları yatar. İşletme kendi içinde informal sistemi besliyor, yöneticiler de buna göz yumuyor ise o işletmede sistematik bir yöntemi veya standart süreçleri takip etmek zorunda olan ERP’yi hayata geçirmek güçtür.

Dünya Klasında Üretici olmak ve sonuçlarından yararlanmak isteyenler bizce mutlaka sistematik yöntemleri izlemeli, kendi içlerindeki entegrasyona çok önem vermelidir. Sadece çalıştıkları iş kolunda “0” rekabet olanlar bir süre daha bu konularla hiç ilgilenmeme lüksüne sahiptir.

MRP hakkında temel bilginizi tazelemek istiyorsanız MRP Nedir? yazımıza bakabilirsiniz?

ERP Sistemine Geçerken Değişimi Nasıl Yönetmelisiniz?

Şirketinizde kullandığınız ERP sistemi, muhasebe, insan kaynakları, sipariş süreci, tedarik zinciri yönetimi ve proje yönetimi gibi bölümleri içeren  birçok önemli departmanı aynı anda  yönetir. Eğer şirketinize ERP sistemini başarıyla uygulamak istiyorsanız dikkat edeceğiniz en önemli husus, ERP programının  şirketin çalışanlarına, işleyiş sürecine ve teknolojisine olabilecek en etkili ve uygun şekilde adapte edilebilmesidir.

ERP Sistemine geçerken yaşanacak olaylar…

ERP Sistemine Geçerken Yaşanabilecek Zorluklar

Her zaman değişime karşı çıkacak kişiler olacaktır, çünkü bazı kişiler yeni şeylere adapte olmayı gerçekleşmesi zor bir yol olarak görürler. ERP aslında var olan işlerin tek merkezden şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar. ERP sistemine geçerken değişim aslında standartların oluşması ve kurumsallaşmadır.

‘Eğer kırık değilse, düzeltme’ zihniyeti yüzünden, toplumumuz gerekli olan değişimlere karşı direnir ve bu gelişmelerin getireceği yeniliklere gözünü kapar. İnsanların yeni teknolojilere uymakta direnmesinin nedeni teknolojinin karmaşıklığı değil, yeni bir yazılım veya sisteme ayak uyduramayacaklarından dolayı endişe duymalarıdır. ERP iş süreçlerinin standartlaşmasını sağlar.

Elbette ERP projeleri efor ister ama sonunda daha düzenli bir yapı elde edersiniz.

ERP Sistemine Geçişte Başarılı Bir Değişim Yönetimi için Stratejiler

Her yeni projenin uygulamasında olduğu gibi, ERP sistemine geçişte de üst düzey yöneticilerden gelecek destek, bu konuda başarıya ulaşmayı daha da kolaylaştırır. Bu destek; bütçe gereklilikleri, eğitim aşaması, ERP sistemine geçişe direnen çalışanların fikirlerinin olumlu yönde değiştirilmesi gibi konularda işe yarar.

Başlangıçta izlemeniz gereken yol , ERP sistemini kullanacak olan çalışanlarınıza bu konuda, ERP projesinin başlangıç aşamalarından itibaren bilgi vererek onlarla her aşamada iletişim halinde olmaktır. Çünkü bir anda bitmiş bir ERP sistemi kilometretaşı gibi önlerine koymak, onları hazırlıksızca yeni bir sistem kullanmaya yönlendirmek, başarısızlığa sebebiyet verir.

Bu konuda bazı şirketler, yönetimlerinin ERP girişimine verdiği önemi ve bu sistemden beklentilerini anlatan bir video yayınlar, ERP sistemini tanıtır, ERP sisteminden ve çalışanlarından beklentilerini ifade ederek şeffaf bir geçiş aşaması ortaya koyarlar. Bazı şirketlerse e-posta yoluyla yeni ERP sistemini duyurup, çalışanlarına ön bilgi aktarımı yapmayı tercih ederler. Bilgilendirme yöntemi ne olursa olsun bu aşamada önemli olan çalışanları yeni bir sistem kullanılacağını ve yeni geçilecek ERP sistemine dair bilgilendirmek ve eğitmektir.

ERP sistemini kullanmak için verilen eğitimler ne kadar etkin ve başarılı olursa ERP’ye adapte olma süreci de o kadar kısalır ve çalışanların program üzerindeki etkinliği o kadar artar. Ayrıca ERP sistemine geçildiğinde şirkette halihazırda sistemi  etkin biçimde kullanabilen kişiler olması, farklı departmanlarda proje şampiyonu olanları belirleyebilmek için fırsat verir. Daha sonrasında bu çalışanlar, ERP konusunda iş arkadaşlarına yardım ve temel destek sağlarlar.

Şunu da düşünmekte yarar var; hiçbir değişim stratejisi kültürel unsurları hesaba katmadan başarı elde edemez.

İletişim toplantıları ve eğitim programları düzenlediğinizde herkesin aynı biçimde öğrenmediğini ve on-line eğitim programlarının her kullanıcı için verimli olmayacağını göz önünde bulundurun. Bu yüzden ERP konusunda da birkaç farklı yöntemle eğitim programlarını hazırlatarak her çalışanın kendilerine uygun olan yöntemle eğitim aldığından emin olun.

Bu süreci, yukarıda bahsedilen öneri ve yöntemleri, değişim yönetiminize uyguladığınızda, çalışan kaynaklı problemleri ve zorlukları en aza indirgeyerek, ERP sisteminden alınacak verimi ve başarıyı daha da arttırabilirsiniz.

Teklif – Mad Analizi

Müşterilerinize vermekte olduğunuz tekliflerin teslim tarihlerini tespit ederken 2 noktaya mutlaka bakmak gerekir.

  •     Kapasite var mı ?
  •     Malzeme var mı ?

 

Eğer malzeme yok ise kapasitenizin olması bir şeyi değiştirmez. Eğer malzeme probleminiz yok ise kapasite probleminin çözümü için esnekliğinizin daha yüksek olması beklenen bir sonuç. Diğer yandan Freedom ERP siz teklifinizi hazırlarken söz konusu iş merkezlerinin mevcut yüklerini de size gösterecektir.

Freedom ERP Teklif Modülü içinde yer alan MAD analizi teklif edilmekte olan ürünleri malzemelerine ayrıştırır, bunların stok-satınalma ve üretim sistemindeki pozisyonlarını inceler ve her malzeme için “var olabileceği” ilk tarihi belirler; cevaplanan “bu siparişi üretebilmek için gereken hammaddeleri en erken ne zaman bir araya getirebiliriz ?” sorusudur.

Teklifinizi hazırlarken MAD Analizi geçerli teslim tarihi söyleyebilmenizi sağlar

MAD (Material Availability Date) analizi tekliflerinizin teslim tarihi performansını arttıracaktır.

Yapılan analiz sonucunda :

ERP sistemi içinde hangi malzemelerin teslim sürenizi etkilediğini, uzattığını tek tek görebilir, kimler ile neyi konuşmanız gerektiğini bir anda görebilirsiniz.

Her malzeme için stok – serbest miktar – ilk satınalma – üretimde kullanılacak miktarları izleyebilir, sıralamayı temini en uzun malzemeden başlayarak yapabilirsiniz.

Bu analizi yaparken :

    Bazı depolarınızı analiz dışı bırakabilirsiniz (örneğin Hurda, RED, …)

    Satınalma siparişleri yazılım tarafından dikkate alınır.

    Depo mevcutları sorgulanır.

    İstenilen üretim planları seçilebilir.

ERP Projesi Örgüt Şemanızı Yatay Olarak Keser

Şirketler aynı işi yapan insanların, görevlerin, işlerin oluşturduğu departmanlardan oluşur (genellikle). Her bölümün bir yöneticisi ve kendisine göre bir düzeni vardır. Muhasebe kendi alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre yapılanırken üretim bölümü kendisine göre bir hiyerarşiyi oluşturmuştur.

ERP Projesi nerede ise bu bölümlerin hepsini birden ilgilendirdiği ve onların yaptığı işleri ilişkilendirmek hedefinde olduğu için şirketin silolar şeklinde oluşmuş yapısını yatay olarak keser. Ortaya bir matriks görüntüsü çıkar.

ERP projesi içinde yer alan kişilerin kendi bölümlerinde de görevleri ve yöneticileri varken şimdi de ERP Proje Lideri bu senaryoya eklenir. ERP proje liderleri, hem şirket içinde kendi bölümleri için ERP sürecini yönlendirirken hemde bölümleri ERP sistemi altında bir birine entegre etmekte başı çekeceklerdir.

ERP projelerinde neden yönetimin desteği önemli, ERP projelerinde neden sözü şirket içinde geçen kişilerin ERP projelerinde kilit adam rolü üstlenmesi faydalıdır denmesinin cevabı aslında bu basit ERP matriksinde aşikardır. ERP sistemin her yerine dokunacağı yani; farklı bölümlerin işleyişlerine karışmak, içlerine girmek ve süreçleri yeniden yorumlamak, gerektireceği için, yönetim desteği olmadan veya tecrübesiz kişiler tarafından ERP projeleri pekte sağlıklı ilerleyemez.

Matriks örgüt yapısı ve yönetimi için başvuracağınız bilgi kaynakları ERP Projenizi daha hızlı ve etkin yönetebilmeniz için size yardımcı olabilir.

Freedom ERP danışmanları, ERP Projeniz boyunca bu mekanizmanın işlerinizi en az aksatacak şekilde çalışmasına dikkat eder. ERP Proje Liderinin en kısa yoldan ilerleyebilmesi için ona ve ekibine destek olurlar. Yıllardan gelen, bir çok farklı firma tecrübesi ile de ERP Projenizin yol haritasını çizmenizde yardımcı olurlar.

ERP sistemleri şirketin içinde birden fazla noktada aynı bilginin tekrar tekrar işlenmesini azaltır veya tamamen yok eder.

Farklı departmanlarınızın kendilerine göre yazılımlar tercih etmiş olması veya yazılımınızın bazı işleri yapamıyor olması bilgi tekrarına yol açar. ERP olmayan bir durumu örnekleyelim :

Muhasebe ile üretim farklı programlar kullanıyor ise stok işlemlerinin bir kısmı en az iki kez yazılacaktır. Veya üretim izleme aşamasında diğerlerinden kopuk bir program kullanıyor iseniz yine işin içine tekrarlar veya elektronik tablo yazılımları girecektir.

Tekrar tekrar aynı bilgileri işlemenin 2 sonucu vardır.

1. Fazla insan gücü harcamak

2. Hata ve zamanlama farklarından dolayı farklı yöneticilerin farklı raporlar ile hareket etmeye başlaması.

Şirketinizin bütününü kapsayan bilgi sistemi için tekrarların son bulması çok iyi olacaktır. Biz Freedom ERP’nin tasarımında “bilgi bir kez ve kaynağında işlenir” prensibine çok önem veririz. Bu prensip sayesinde doğru işi ilk seferde yapıyor olacaksınız.

Barkod Otomasyonu Ve Stokların Azaltılması

Barkod Otomasyonu bazen müşteri veya tedarik zincirinin baskısı ile bazen stok kayıt doğruluğunu çözebilmek amacı ile bazen de firma içi iyileştirme projesinin bir parçası olarak ortaya çıkar.

Barkod otomasyonu için hatırı sayılır bir miktar çalışma ve analiz gerekiyor olsa da şirketin bilanço değerlerini etkileyecek bir güce sahiptir. Bunun nedeni çalışmanızın sonucunda stokların azaltılması, iç işlemlerin hızlı ve doğru yapılması, karar destek sisteminin iyileşmesidir

Stok Kayıt Doğruluğunuzu arttırdığınız zaman bir dizi iyileştirmenin önünü de açmış olursunuz …

1. ERP / MRP içinde planlama ve satınalma modüllerini daha etkin kullanırsınız.

2. Düzeltmeler ile uğraşmadan, maliyetlerinizi daha doğru hesaplayabilirsiniz.

3. Stoklarınızı aşamalı olarak azaltmaya başlayabilirsiniz, bu sayede :

– Stok tutmak için ayırdığınız para ve finansman yükü azalır

– Stok için ayrılan alan, ısıtma, soğutma, aydınlatma, temizleme azalır.

– Depo içi taşıma ve yerleştirme azalır

– Kullanılamaz duruma düşme ihtimali azalır

– Stok Devir Hızı artar

– Stoklarınızın ortalama yaşı azalır

Bunlar bir dizi başka sonuç yaratacaktır :

– Daha düzenli ve temiz bir ortam

– Çalışanların kendilerinden ne beklendiğini tam olarak biliyor olması

– Sistemin bir uygunsuzluk halinde kendini durdurması ve düzeltme çağrısı

– Daha şeffaf ve izlenebilir iş ortamı

– Üretimin malzeme eksikliği problemini daha az yaşaması

– Sipariş hazırlama süresinin kısalması

– Adam başına yapılan işin artması, fazla mesailerin azalması

– Yıllık sayımlara daha kısa süre ayrılması

– Paketlerin hatasız yapılabilmesi

– Müşteri veya kalite incelemelerinde beğenilecek iş düzeni

– En az insan gücü eklenerek büyütülebilen sistem

Barkod Otomasyonu için Freedom ERP Çözüm Ortakları ile beraber çalışabilir ve kendinize en uygun ve ekonomik çözümü oluşturabilirsiniz.

Barkod Otomasyonumuz hakkında daha çok bilgi için, Freedom ERP Barkod Otomasyon modülü hakkında bilgi için tıklayın.

Hayatınızı ERP projelerinde danışmanlık yaparak kazanıyor iseniz size daha fazla projeye ulaşabilme imkanı sunabiliriz.

1. Freedom ERP kullanıcılarının sayısı hızla artıyor.

2. Temel Teknoloji sizlerin daha hızlı çalışabilmesi için ERP’yi bir platform olarak kullanabilmenizi ve kendinize özgü alternatifler geliştirmenizi destekliyor.

3. Yaptığınız projeleri açık bir ortamda paylaşarak daha fazla tanınmanızı sağlıyoruz.

4. Kullanıcılarının daha fazla gelişebilmeleri için onlara “iş danışmanlığı” sağlıyor ve kurumsallaşmaları için yeni metodları kullanmalarını teşvik ediyor.

5. Kullanıcı firmalarda iç eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyerek farkındalıklarını arttırıyor.

Eğer siz de kendinizi sürekli geliştirecek şekilde düşünüyor ve bizimle iş ortaklığı yapmak isterseniz (216) 360 65 60’dan bize ulaşabilirsiniz.

Özel çözümler üretiyor veya üretmek istiyor musunuz ?

Bunun için alt yapısı düzenli, geliştirmenize olanak sağlayacak bir ERP platformu olsa, sistemi kullanan çok sayıda firma olsa kötü mü olur … Elbette bu iyi bir başlangıç noktası.

Evet bizim gibi firmaların 3 – 4 bin müşterisi olamıyor ama bizim bütün müşterilerimiz hem sistemi yoğun olarak kullanıyor hem de kendilerini geliştiriyorlar. Dolayısı ile çözüm geliştirenler için daha fazla iş potansiyeline sahibiz.

İster geliştirmiş olduğunuz hazır çözümlerinizi Freedom ERP Ecosystem içinde tanıtabilir isterseniz özel yazılım taleplerini değerlendiriyor olabilirsiniz.

Görüşmek isterseniz (216) 360 65 60 ‘dan bizimle ilişkiye geçebilirsiniz.

Kobi ERP Nedir ?

Kobi ERP paketini sistemini adım adım, kendi istediği hızda kurmak isteyen ve bunu yaparken pahalı yazılım anlaşmaları yapmak istemeyen, sistemini kolayca sürdürmeyi hedefleyen şirketler, kısacası Freedom ERP olarak KOBİ’ler için hazırladık.

Alt yapısında yıllardır geliştirmekte olduğumuz Freedom ERP bulunduğu için istenilen noktadan başlanabilir ve istenilen büyüklüğe ulaşılabilir.

Bu sayede bazı yazılımların farklı isimler ve fiyatlar ile yarattığı karışık ortam ile karşı karşıya değilsiniz, Freedom ERP ile aynı uygulamaları kullanacak ama daha az ödeyeceksiniz sadece kullanıcı sayınız 30 ile limitli olacak. Onu da istediğiniz an, Freedom ERP gibi değerlendirmemizi isteyebilirsiniz (Kobi ERP paketinin maksimum kullanıcı sayısı 30dur, tecrübemiz uzun bir süre yeterli olacağını söylüyor, dolayısı ile boşuna para harcamanıza bizce gerek yok).

Kobi ERP İçinde neler var ?

Kobi ERP içinde Freedom ERP’nin tüm modülleri mevcut, herhangi bir kısıtlama, sınırlama yok. Dolayısıyla Kobi ERP yazılım paketimizle ihtiyacınız olan her şeyi kullanabilirsiniz. ERP’nin tüm imkan ve olanaklarından yararlanacaksınız.

Peki Kobi ERP için nereden başlayacaksınız veya başlamalısınız ?

Bu konuda düşüncelerinizi ve imkanlarınızı öğrendikten sonra size ERP uygulaması için bir yol çizebiliriz. Daha sonra ister sizin proje yönetiminizde isterseniz bizim arkadaşlarımızın yönetiminde Kobi ERP paketi uygulamasında ilerleyeceksiniz. Projenizi nasıl yönetirseniz yönetin sizi izliyor olacak ve engelleri geçmenize yardımcı olacağız.

Bazı şirketler ERP içinde üretim sisteminin tanımlanmasından bazıları stok yönetiminden bazıları sipariş yönetiminden bazıları ise barkod otomasyonundan başlamak ister. Nereden başlamak isteniyor ve mümkün ise oradan başlayabiliriz, hedef ve sisteminizin büyük resmi bizim için değişmeyecektir.

Nasıl en az parayı harcayarak şirketinize etkin bir üretim yönetim yazılımı kazandırmış olacaksınız?

Bu tip bir yazılım için 3 farklı para harcarsınız :

1. Satın alma bedeli

2. Güncelleme veya servis anlaşması bedeli

3. Kullanıcılarınızın eğitim bedeli

Her harcama kaleminiz için çözüm geliştirdik, bizimle tanıştığınızda işlerin nasıl kolaylaşacağını göreceksiniz.

Üretim Yönetimi yerine daha kısıtlı bir proje ile başlayabilir misiniz ?

Evet, örneğin Kalıp Yönetimi, Bilgisayar Destekli Fabrika Bakım Uygulaması, Satınalma Otomasyonu, Stok Yönetimi gibi daha az kapsamlı bir konu ile başlıyor olabilirsiniz. Başlangıç olarak seminerlerimize katılabilir ve teorik bilginiz ile beraber başka firmaların tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz.

Kobinize ERP (Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı) arıyorsanız Kobi ERP paketimiz için bize ulaşınız >> 0216 360 65 60

MRP NEDİR?

(Material Requirement Planning) dilimize Malzeme İhtiyaç Planlaması olarak geçmiş olan bir yöntem ismidir.

MRP yöntemi, ürün ağacı, stok mevcutları, satınalma sisteminde bulunan açık siparişler ve ana imalat planında üretim talimatlarını (tahminlerini de olabilir) hesaba katarak hangi malzemelere ne zaman ihtiyaç duyacağınızı hesaplar. Yapılan hesap zaman boyutuna sahiptir, bu özelliği ile ortaya satınalma ve tüm alt parçalar için bir üretim planı çıkartır.

MRP Yöntemi, imalat planınızda bulunan ürünleri “ürün ağaç” bilgisini kullanarak aşağı doğru patlatır (exploding) ve zaman eksenine yerleştirir.Yöntemin en kıymetli tarafı ihtiyacı zaman ekseni üzerinde (tıpkı nakit akış tablosu gibi) inceleyebilmesidir.

MRP Yöntemi malzemeleri (stok kalemlerimizi) kendilerine duyulan talebin bağımsız mı yoksa hesaplanabilir mi şeklinde ikiye ayırır. Bu ayrım MRP Yönteminin temelini oluşturur.

Bağımsız talep : Satışını yapmakta olduğumuz ürünlerin (son ürünlerin) talebini tahmin edebiliriz, bunun için son derece karışık tahmin yöntemleri kullanıyor da olabiliriz ama diğer yandan talebi %100 kontrol edemeyeceğimizi ve bizim dışımızda bir çok faktörden etkilenebileceğini biliriz. Bu tür talep “bağımsız talep” olarak isimlendirilir.

Bağımlı Talep : Son ürünler cinsinden tarif edilmiş bir ana imalat planı var ise ona dayanarak hammadde ihtiyaçlarımızı %100 ‘ e çok yakın bir şekilde hesaplayabiliriz (ürün reçetelerinin doğruluk oranı içinde), bu tür talepleri hesaplayabilmek için ana imalat planı ve ürün reçeteleri dışında hiç bir başka bilgiye teorik olarak ihtiyaç yoktur. Bu tür talep “bağımlı talep” olarak isimlendirilir.

MRP 2 ile Planlama Temel Görevine Döner

MRP 2 ‘nin Kapalı Devre planlama sisteminin hedefi aksilikler olduğunda çözüm bulmaya çalışmaktan çok aksilikleri önceden görmek ve onları engellemektir. Diğer bir deyimle olayları takip etmekten çok onların yönlendirmek ve yönetmektir.

Bunun için imalat planlamasını yapan kişinin rolünün değişmesi gerekli. Dolayısı ile İK bölümü bu konuyu dikkate almalı.

1. Bilgisayar tarafından üretilen iş listeleri planlamacı ve usta başları tarafından yorumlanmalıdır.
2. Planlama kısa aralıklarla muhtemel gecikme raporları üretir, hem sebepleri hem de bu gecikmelerin ana planı etkileyip etkilemeyeceğini analiz eder.
3. Ana Planı etkileyebilecek değişiklikleri Malzeme Planlama, Satış ve Ana Plan sorumlusuna iletmek bu bölümün sorumluluğudur.
4. Kapasite kullanımını analiz eder, Ana Planı etkileyebilecek olanlarını gereken bölümlere duyurur.

Bu sistem, içinde yer alan her bölüm veya kişinin birbiri ile hangi şartta ve nasıl haberleşeceği belli olan, kapalı ve formal bir sistemdir. Sistemin ve içindeki insanların amacı problemleri önceden görmek ve alınabilecek tüm tedbirleri almaktır. Sistem insanlar ve bilgisayar programları ile bir bütündür, sistemin uygulayıcıları aynı zamanda sistemin kurulması ve iyileştirilmesinde aktif görev alırlar.

Freedom ERP içinde yer alan MRP 2 yazılımı kapalı devre içinde yer alan diğer uygulamalar ile entegre çalışır ve değişimleri otomatik olarak yapabilir.

Freedom ERP problemlerinizi yutar, kayıplarınıza son verir

Daha fazla kazanmanızı engelleyen 7 problemi Freedom ERP ve Yeniden Yapılanma danışmanlığımız ile başınızdan atın.

Dokümanı aşağıda yer alan butona tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz

 Bu doküman Temel Teknoloji ve Freedom ERP ’nin hediyesidir, para ile satılamaz

Freedom ERP SCADA sistemleri ile entegre olur

ve üretim bilgilerine doğrudan ulaşır

Dokümanı aşağıda yer alan butona tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz

Bu sunum Temel Teknoloji ve Freedom ERP’nin hediyesidir, para ile satılamaz.

Freedom ERP ASN uygulaması hergün 1/2 gün kazandırıyor

Dokümanı aşağıda yer alan butona tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz

 

 Bu sunum Temel Teknoloji ve Freedom ERP’nin hediyesidir, para ile satılamaz.

Stok Yönetimi ve Rekabet Parametreleri

  • “Rekabet parametrelerini sürekli olarak iyileştirebilmek ile stok yönetimi arasında nasıl bir ilişki var?”
  • “Acaba stok, görüldüğünden daha farklı bir şey mi?”
  • “Stoğun etkileri nereye kadar uzanıyor ?”
  • “Daha az stok ile çalışmak üstünlük sağlayacak mı?”

Bu kitapta stok yönetiminiz ile rekabet gücünüz arasında olan ilişkinin sizi nasıl ilerleteceğini veya durdurabileceğini okuyacak, stratejik planınız için çok önemli ipuçları elde edeceksiniz.

Formu Doldurun